Válečník


 • vyžaduje předpoklad bojový výcvik
 • na 1. – 4. úrovni dostává + 1 k maximální kapacitě reálných životů, na 5. úrovni dostává duši

Tvrdá játra

 • návazná dovednost
 • počítá se na herní období, nelze přenášet do dalšího období
 • postava dle lvlu dovednosti ignoruje efekt způsobený buď pozřením, nebo přes krev (ze seknutí, píchnutí Růženko, pořezání, načmuchání…)
 • použití se hlásí názvem dovednosti
 • hráč si sám určuje, kdy dovednost využije
 • vztahuje se na jedy i otravy
 • 1. úroveň – ignoruje jeden negativní efekt přes pozření nebo krev za herní období
 • 2. úroveň – ignoruje dva negativní efekty přes pozření nebo krev za herní období
 • 3. úroveň – ignoruje tři negativní efekty přes pozření nebo krev za herní období
 • 4. úroveň – ignoruje čtyři negativní efekty přes pozření nebo krev za herní období
 • 5. úroveň – ignoruje všechny efekty (pozitivní i negativní) způsobené pozřením nebo přes krev

Průraz

 • návazná dovednost
 • počítá se na herní období, nelze přenášet do dalšího herního období
 • použití se hlásí názvem dovednosti
 • hráč si sám určuje, kdy dovednost využije
 • podle lvlu dovednosti ignoruje bonusy ze zbrojí
 • levly se nesčítají
 • 1. úroveň – jedna rána vedená do zásahové plochy ignoruje bonusy ze zbrojí
 • 2. úroveň – dvě rány vedené do zásahové plochy ignoruje bonusy ze zbrojí
 • 3. úroveň – tři rány vedené do zásahové plochy ignoruje bonusy ze zbrojí
 • 4. úroveň – čtyři rány vedené do zásahové plochy ignoruje bonusy ze zbrojí
 • 5. úroveň – všechny rány vedené do zásahové plochy ignorují bonusy ze zbrojí

Hroší kůže

 • návazná dovednost
 • počítá se na herní období, nelze přenášet do dalšího herního období
 • použití se hlásí názvem dovednosti
 • hráč si sám určuje, kdy dovednost využije
 • podle lvlu dovednosti ignoruje veškeré útočné bonusy (magické i nemagické)
 • je nadřazená útočným bonusům
 • levly se nesčítají
 • 1. úroveň – ignoruje jeden útočný bonus
 • 2. úroveň – ignoruje dva útočné bonusy
 • 3. úroveň – ignoruje tři útočné bonusy
 • 4. úroveň – ignoruje čtyři útočné bonusy
 • 5. úroveň – při jakémkoliv zásahu v boji ignoruje útočné bonusy

Antimagický výcvik

 • návazná dovednost
 • počítá se na herní období, nelze přenášet do dalšího herního období
 • použití se hlásí názvem dovednosti
 • hráč si sám určuje, kdy dovednost využije
 • podle lvlu dovednosti ignoruje přímé magické efekty z kouzel, včetně plošných kouzel (nevztahuje se na kněžské rituály)
 • levly se nesčítají
 • 1. úroveň – ignoruje jeden magický efekt
 • 2. úroveň – ignoruje dva magické efekty
 • 3. úroveň – ignoruje tři magické efekty
 • 4. úroveň – ignoruje čtyři magické efekty
 • 5. úroveň – válečník je zcela antimagický, ignoruje všechny magické efekty jak z kouzel, tak z předmětů (pozitivní i negativní)

Provokace

 • jednorázově na třetí úrovni
 • dá se použít neomezeněkrát na různé cíle, na stejný cíl pouze jednou za herní období
 • slovní provokací zaujme protivníka tak, že na něj zaútočí a útočí tak dlouho, dokud není zraněn
 • touto schopností lze zaujmout pouze jeden cíl v jeden čas

Hrdlo z raviolu

 • jednorázově na třetí úrovni
 • platí permanentně
 • místo smrti při podřezání se válečníkovi sníží životy na dva

Ochránce

 • návazná dovednost
 • počítá se za souboj
 • bojuje-li válečník na obranu jiné postavy/postav získává jeden dočasný život, tento život se odečítá jako první a pokud není odebrán, na konci souboje mizí a nelze ho převést na magenergii
 • 1. úroveň – není
 • 2. úroveň – přidává válečníkovi jeden dočasný život na souboj
 • 3. úroveň – není
 • 4. úroveň – přidává válečníkovi jeden dočasný život na souboj a zároveň jedna zvolená chráněná osoba získává jeden dočasný život za stejných podmínek jako válečník
 • 5. úroveň – není

Výdrž

 • návazná dovednost
 • zvyšuje maximální kapacitu reálných životů
 • 1. úroveň – není
 • 2. úroveň – není
 • 3. úroveň – +1 k maximální kapacitě životů
 • 4. úroveň – není
 • 5. úroveň – +1 k maximální kapacitě životů