Řemeslník


 • vyžaduje předpoklad šikovnost
 • na 1. a 2. úrovni dostává + 1 k maximální kapacitě reálných životů, na 3. úrovni dostává duši

Pěstitelství

 • jednorázově na první úrovni
 • lze používat bez omezení
 • postava si může založit a sklízet svoje pole

Zahrádkářství

 • jednorázově na první úrovni
 • lze používat bez omezení
 • postava si může založit a sklízet svojí zahradu

Chovatelství

 • jednorázově na první úrovni
 • lze používat bez omezení
 • postava si může založit a sklízet svojí ohradu

Lovectví

 • návazná dovednost
 • lze používat bez omezení
 • umožňuje postavě lovit zvířata v lese a vyvrhávat je na městském vyvrhávatoru
 • 1. úroveň – lovec může z lesa přinést jedno ulovené zvíře
 • 2. úroveň – lovec může z lesa přinést tři ulovená zvířata
 • 3. úroveň – lovec může z lesa přinést pět ulovených zvířat

Kovářství

 • návazná dovednost
 • lze používat bez omezení
 • kovářství nemá recepty
 • 1. úroveň – kovář může kovat z běžných kovůzbraně a zbroje
 • 2. úroveň – kovář může potahovat veškeré kovové zbraně a zbroje magickými kovy
 • 3. úroveň – není

Bylinkářství

 • jednorázově na první úrovni
 • lze používat bez omezení
 • bylinkář získá schopnost učit se bylinkářské „recepty“ a podle nich sbírat po lese bylinky

Těžba v dole

 • návazná dovednost
 • umožňuje postavě těžit surovou rudu v dole a v huti jí rozbít a přeměnit na ingot
 • 1. úroveň – horník unese jednu surovou rudu
 • 2. úroveň – horník unese tři surové rudy
 • 3. úroveň – horník unese pět surových rud

Skrývání

 • návazná dovednost
 • lze používat bez omezení
 • 1. úroveň – skrytí do první akce, akcí se rozumí i pohyb, postava může jenom stát koukat
 • 2. úroveň – není
 • 3. úroveň – průhlednost (skrytí do první akce, která není pohyb, klasické plížení)

Alchymie

 • návazná dovednost
 • lze používat bez omezení
 • alchymistické recepty jsou návody, jaké suroviny je třeba použít, aby alchymista dosáhl kýženého výsledku, výsledná podoba receptu proto záleží na alchymistovi a primárním nosiči, který použije, může vyrábět lektvary rozpouštěním v lihu, prášky drcením do mouky a masti za využití oleje, alchymista si sám volí, jak bude výsledný produkt vypadat, pokud není v receptu řečeno jinak
 • alchymistické „lektvary“ ovlivňují pouze postavy, nelze je použít ke zlepšení vlastností předmětů
 • 1. úroveň – podle „receptů“ umožňuje míchat snadnélektvary
 • 2. úroveň – podle „receptů“ umožňuje míchat složité lektvary
 • 3. úroveň – umožňuje identifikovat efekt u veškerých lektvarů

Inženýrství

 • návazná dovednost
 • lze používat bez omezení
 • 1. úroveň – podle „receptů“ umožňuje vyrábět snadná udělátka
 • 2. úroveň – podle „receptů“ umožňuje vyrábět složitá udělátka
 • 3. úroveň – umožňuje potahovat předměty, kromě zbraní a zbrojí,magickým kovem

Padělání

 • návazná dovednost
 • lze používat bez omezení
 • 1. úroveň – umožňuje postavě vyrábět špatné padělky
 • 2. úroveň – umožňuje postavě vyrábět dobré padělky
 • 3. úroveň – umožňuje postavě vyrábět dokonalé padělky
 • zároveň to z podstaty mechaniky dává postavě schopnost padělky rozpoznávat

Zbožíznalství

 • návazná dovednost
 • lze používat bez omezení
 • 1. úroveň – umožňuje postavě identifikovat efekt magického svitku, aniž by ho musela seslat
 • 2. úroveň – umožňuje postavě identifikovat efekt u lektvaru aniž by ho muselazkonzumovat
 • 3. úroveň – umožňuje postavě identifikovat efekt u očarovaného/prokletého předmětu aniž by si ho musel nasadit

Všeználek

 • jednorázově na třetí úrovni
 • lze používat jednou za herní období
 • postava se může jednou za herní období zeptat statického organizátora na jednu otázku týkající se larpu a pokud je to možné, dostane pravdivou odpověď

Felčar

 • návazná dovednost
 • omezená na cíl a na herní období
 • 1. úroveň –  může ovázáním a péčí vyléčit 1HP libovolnému počtu postav, jednu postavu může léčit pouze jednou za herní období
 • 2. úroveň – může ovázáním a péčí vyléčit 1HP libovolnému počtu postav, jednu postavu může léčit pouze dvakrát za herní období
 • 3. úroveň –  může ovázáním a péčí vyléčit 1HP libovolnému počtu postav, jednu postavu může léčit pouze třikrát za herní období