Mág


 • vyžaduje předpoklad magické probuzení
 • kouzla se stackují
 • na 1. – 4. úrovni dostává dle vlastního výběru + 1 k maximální kapacitě reálných životů nebo + 10 k maximální reálné kapacitě ME a na 5. úrovni dostává duši

Práce s energií

 • návazná dovednost
 • zvyšuje maximální kapacitu reálné ME
 • 1. – 4. úroveň – + 20 ME
 • 5. úroveň – +20 ME, mág se naučí využívat magenergii tak dobře, že mu každé doplnění many přidá 2x víc magenergie (lahvička +10 ME doplní 20 ME, rituál +30 ME doplní 60 ME atd.)

Ovládnutí sfér

 • návazná dovednost
 • lze používat bez omezení
 • umožňuje mágům ovládat kouzla z jimi zvolené magické školy
 • mág se může učit kouzla pouze z magické školy, kterou zná, může se však učit i kouzla, která zatím neumí sesílat, protože ještě neovládá techniku sesílání (např. techniky), nebo nemá dostatek ME
 • 1. úroveň – umožní hráči učit se „recepty“ (kouzla) z jedné magické školy dle vlastního výběru
 • 2. úroveň – postava si vybírá 3 kouzla ze své magické školy
 • 3. úroveň – umožní hráči učit se „recepty“ (kouzla) z druhé magické školy dle vlastního výběru
 • 4. úroveň – postava si vybírá 5 libovolných kouzel z jemu známých magických škol
 • 5. úroveň – umožní hráči učit se „recepty“ (kouzla) z třetí magické školy dle vlastního výběru + 3 libovolná kouzla z jemu známých magických škol

Zasvěcení

 • návazná dovednost
 • lze používat bez omezení
 • umožňuje různé sesílání kouzel
 • 1. úroveň – postava se naučí „podle receptu“ sesílat buď kletby, nebo formule
 • 2. úroveň – postava se naučí „podle receptu“ sesílat buď kletby, nebo formule, nebo techniky podle toho co se nenaučila na 1. úrovni
 • 3. úroveň – postava „podle receptu“ se naučí buď kletby, nebo formule, nebo techniky podle toho co se nenaučil na 1. a 2. úrovni
 • 4. úroveň – není
 • 5. úroveň – mág se naučí sesílat formule jako techniky

Krasopisectví

 • návazná dovednost
 • lze používat bez omezení
 • 1. úroveň – není
 • 2. úroveň – umožňuje postavě zjistit efekt sesílacího svitku, aniž by ho seslala
 • 3. úroveň – umožňuje postavě vyrábět sesílací svitky s kouzly, které sama zná
 • 4. a 5. úroveň – není

Démonologie

 • návazná dovednost
 • lze používat bez omezení
 • 1. úroveň – postava pozná, zdali je k předmětu připoután démon a pokud jej zná, umí jej identifikovat, tzn., pozná, jaký má efekt.
 • 2. úroveň – postava umí podle „receptů“ poutat nižší démony na předměty potažené magickým kovem a vytvářet tak očarované / prokleté předměty
 • 3. úroveň – postava umí podle „receptů“ poutat vyšší démony na předměty potažené magickým kovem a vytvářet tak očarované / prokleté předměty
 • 4. a 5. úroveň dovednost nemá

Manašíld

 • návazná dovednost
 • lze používat bez omezení
 • 1. úroveň – po jeho aktivaci si postava při zranění odečítá místo 1 života 10 magů, vztahuje se na zranění a na jedy, nevztahuje se na prokletí a na otravy, na této úrovni je manašíld neustále aktivní
 • 2. úroveň – není
 • 3. úroveň – umožňuje mágovi vědomě zapínat a vypínat manašíld
 • 4. a 5. úroveň – není

Ovládnutí životní energie

 • jednorázová dovednost
 • permanetní
 • lze používat bez omezení
 • 1. úroveň – není
 • 2. úroveň – není
 • 3. úroveň – umožňuje postavě doplňovat ME do své maximální kapacity, odečítáním reálných životů, 1 život = 10 ME
 • 4. úroveň – není
 • 5. úroveň – umožňuje postavě doplňovat ME do své maximální kapacity, odečítáním reálných i dočasných životů, 1 život = 10 ME