Kněz


 • vyžaduje předpoklad bohy milovaný
 • na 1. – 4. úrovni dostává + 1 k maximální kapacitě reálných životů, na 5. úrovni dostává duši

Očistný dotek

 • návazná dovednost
 • je omezena na cíl na herní období
 • podle úrovně snímá otravu z postavy
 • 1. úroveň – umožňuje dotekem vyléčit jednu otravu z libovolného počtu postav, jedna postava může být léčena pouze jednou za herní období
 • 2. úroveň – umožňuje dotekem vyléčit až dvě otravy z libovolného počtu postav, jedna postava může být léčena pouze jednou za herní období
 • 3. úroveň – umožňuje dotekem vyléčit až tři otravy z libovolného počtu postav, jedna postava může být léčena pouze jednou za herní období
 • 4. úroveň – umožňuje dotekem vyléčit neomezený počet otrav z libovolného počtu postav, jedna postava může být léčena pouze jednou za herní období
 • 5. úroveň – umožňuje dotekem vyléčit neomezený počet otrav z libovolného počtu postav, jedna postava může být léčena třikrát za herní období

Exorcismus

 • návazná dovednost
 • lze používat bez omezení
 • 1. úroveň – kněz na sebe převezme prokletý předmět včetně efektu, který způsobuje
 • 2. úroveň – kněz na sebe převezme prokletý předmět, zneguje jeho efekt, ale stále ho nemůže odložit
 • 3. úroveň – kněz dokáže ničit prokleté předměty
 • 4. úroveň – kněz dokáže sejmout démona z předmětu a tím znegovat jeho efekt, předmět zůstává neporušen
 • 5. úroveň – není

Most do sfér

 • návazná dovednost
 • lze používat bez omezení
 • každý kněz si nechá od organizátorů schválit přesný rituál, který si vymyslí a bude jím tuto dovednost provádět
 • vztahuje se i na dočasnou magenergii
 • pokud je dovednost provedená na zřídle automaticky obnovuje magy do maxima
 • 1. úroveň – rituál obnoví všem účastníkům rituálu 10 ME
 • 2. úroveň – rituál obnoví všem účastníkům rituálu 30 ME
 • 3. úroveň – rituál obnoví všem účastníkům rituálu 50 ME
 • 4. úroveň – rituál obnoví všem účastníkům rituálu 70 ME
 • 5. úroveň – rituál obnoví všem účastníkům rituálu maximum ME

Léčitelství

 • návazná dovednost
 • lze používat bez omezení
 • každý kněz si nechá od organizátorů schválit přesný rituál, který si vymyslí a bude jím tuto dovednost provádět
 • vztahuje se i na dočasné životy
 • pokud je dovednost provedená na zřídle automaticky obnovuje životy do maxima
 • 1. úroveň – rituál obnoví všem účastníkům rituálu 1 život
 • 2. úroveň – rituál obnoví všem účastníkům rituálu 2 životy
 • 3. úroveň – rituál obnoví všem účastníkům rituálu 3 životy
 • 4. úroveň – rituál obnoví všem účastníkům rituálu 5 životů
 • 5. úroveň – rituál obnoví všem účastníkům rituálu maximum životů

Dotek vřelé víry

 • jednorázově na druhé úrovni
 • lze používat bez omezení
 • dotkne se jiného hráče a zvolá „Hoř heretiku!“, pokud postava neuznává jeho boha, dostává 1 nemagické zranění , nelze použít obrané bonusy
 • na jeden cíl lze použít jednou za herní období

Útočiště

 • návazná dovednost
 • lze používat bez omezení
 • 1. úroveň – není
 • 2. úroveň – není
 • 3. úroveň – odhmotnění na sebe na místě, dokud se opět sám nezhmotní
 • 4. úroveň – odhmotnění na místě se všemi kdo se kněze dotýkají, dokud se opět sám nezhmotní
 • 5. úroveň – není

Znalost aur

 • návazná dovednost
 • aury se nesčítají
 • funguje pouze na spojence
 • kněz aktivuje auru a do té doby, dokud jí RP aktivně udržuje, aura trvá
 • lze použít jednou za souboj
 • 1. úroveň – navýší maximální energetickou kapacitu postav buď o 1  život, nebo 10 magů, postavy si sami vybírajíjestli životy nebo magy
 • 2. úroveň – není
 • 3. úroveň – navýší maximální energetickou kapacitu postav buď o 2  životy, nebo 20 magů, postavy si sami vybírajíjestli životy nebo magy, ale nejde kombinovat 10 a 1
 • 4. úroveň – není
 • 5. úroveň – navýší maximální energetickou kapacitu postav buď  o 3  životy, nebo 30 magů, postavy si sami vybírají ale nejde kombinovat 2 a 10, nebo 1 a 20