Základy


pravidlo všem nadřazené

 • základní pravidlo platící pro všechny účastníky Kronik je shodné pro hráče, CP tým, organizátory a zní: „Nebuď debil!“
 • v případech sporného výkladu pravidel, absence pravidel, nebo jiné ať už standardní či nestandardní situace, ho prosím mějte stále na paměti a postupuje podle něj

hráč a postava

 • hráč – reálný člověk
 • postava – charakter ztvárněný hráčem na konkrétním larpu

expy

Získávání

 • jeden exp má hodnotu 10 unibodíků (tzn. cca 10ti minut, 1 stříbrného, 1 zranění…)
 • do začátku postava dostane 90 EXPů (2/3 průměrné hodnoty EXPů postav po předchozím ročníku)
 • ve hře postava získává zkušenosti (fyzické žetonky) od NPC za splnění questů, nálezem v nalezišti, knize, od orgů za dobrý RPčko, …
 • za zabíjení nejsou expy, je třeba si vzít od NPC quest , je to protože rozdělování zkušeností v poli nám přijde komplikovanější, než když to v klidu řeší dobře nabrífované NPCčko ve městě
 • pokud se jedná o quest spuštěný nějakou knihou, nástěnkou atd.,expy se řeší se statickým organizátorem
 • zkušenosti nelze získat od jiného hráče ani ukradením ani dobrovolně (jako hele vole hodil by se nám trojkovej kněz, tak se ti na to složíme – NE!)

Využitelnost

 • levlení ve stromech povolání, cena dle úrovně
 • nákup receptů v rámci jednotlivých povolání (kouzel, receptů, bylin,…), cena za 1 recept je 5 EXPů, pokud si postava vymýšlí recept vlastní jeho cena je také 5 EXPů
 • výměna za prachy, informace, v zásadě za cokoliv co hráče napadne a organizátor dovolí

postavy a levlení

Před hrou a ve hře

 • před hrou hráč tvoří postavu podle tabulky a využije svých expů na nákup dovedností, receptů a případně na nějaký ten peníz
 • během hry hráč levlí vždy u statického organizátora, přinese si žetonky a glejt a vybere si, za co žetonky=expy utratí
 • předpoklady si může koupit každá postava a stojí vždy stejně bez ohledu na povolání, pokud si je bere při tvorbě postavy, trváme na jejich vysvětlení v životopisu
 • hráč si vždy volí primární povolání, lvlní v primárním stromu stojí cena lvlů a dovedností *1, pokud se rozhodne pro sekundární povolání lvlní ho stojí cena lvlů a dovedností * 1, ale už nedostává životy za úroveň sekundárního povolání, třetí strom stojí cena lvlů a dovedností *2 a čtvrtý cena lvlů a dovedností *4
 • druhé, třetí a čtvrté povolání lze vždycky vylevlit pouze na polovinu primárního stromu (zaokrouhleno nahoru), např. 1 a 1, 2 a 1, nejvíc 5/3
 • o postavách je možné diskutovat, a pokud někdo nezbytně potřebuje, aby jeho mág uměl trhat bumbácdreu je možné, že když si napíše opravdu hezký životopis, opravdu v čas ho pošle, tak mu to třeba bude umožněno, ale nic neslibujeme

Životy a mana

 • existují dva typy kapacity životů a many, z povolání = reálné životy a ME a z lektvarů a očarovaných předmětů = dočasné životy a ME
 • otravy, jedy, zranění a jiná verbež zasahují vždy jako první dočasné životy a pak až reálné
 • maximální povolený součet maximální kapacity dočasných životů a magenergie je 10 nebo 100 (4 životy a 60 ME/ 10 životů/ 100 ME,…)
 • výjimkou jsou dočasně dočasné životy, které přidává válečník Ochránce a kněz pomocí aury, tady je možné mít životů jakoby víc, to znamená, že můžu mít v jeden čas auru od jednoho kněze a zároveň/nebo mě může chránit jeden ochránce

Smrt a duše

 • pokud postavě dojdou všechny životy, umírá, neupadá do agónie, ani nic podobného, prostě umře
 • pokud postava umře a má aktivní schopnost duše (lze vzít pouze v jednom stromu povolání) po smrti se objeví nahá na hřbitově, zůstávají jí pouze řemesla, reálné životy a mana, přichází o všechny předměty, bonusy a tak, smrtí postava o duši nepřichází
 • o postavu lze přijít buď dobrovolně sebevraždou, anebo udělá postava ve hře takovou hloupost, že bude ukončena organizátorem

Povolání a RP povolání

 • povolání jsou nastavená tak aby si každý hrdina mohl vybrat, co je mu libo, ale jsou jenom 4, proto pokud chcete povolání, které ve stromech není, je třeba se trošku zamyslet a nastavit si postavu tak, aby to odpovídalo, pro inspiraci pár příkladů:
 • Zloděj – kterýho btw. silně nedoporučujeme, krást, stejně jako v našem světě, umí každej, je jenom otázka, jak dobře, odemykat zámky s paklíčem taky, nepotřebuje žádný zvláštní strom, může se třeba stát řemeslníkem a naučit se padělání, nebo cokoliv ho napadne a odehrát si to přes RP
 • Kazatel – čistě RP záležitost, stačí na to klerik na první úrovni, možná ani to ne 🙂
 • Hraničář – je vlastně takovej řemeslník s vojenským výcvikem, nebo s magií hvozdu
 • Druid – je bohy milovaný týpek v zeleném co koná rituály ve jménu Akonhara
 • a tak dál, věříme vám, zvládnete to… 🙂

Recepty

 • pro mnoho povolání ve hře jsou potřeba „recepty“, tyhle recepty se získávají pomocí učebních svitků a jsou nepřenositelné mezi postavami, postavy se od sebe navzájem nemůžou učit
 • učební svitky se dají se buď koupit za 5 expů, nebo od vendora, nebo najít, více v kapitole učební a sesílací svitky

Převod postav do dalšího ročníku

 • když si hráč po skončení hry uloží postavu u statického organizátora, budou mu do dalšího ročníku převedeny jeho povolání, předpoklady a reálné životy a ME, dočasné životy a ME, další bonusy z předmětů a lektvarů a kovy na zbrani a zbroji se mu uloží jako peníze
 • přijde nám to jako dobrý nápad ze dvou důvodů zaprvé proto, že to už na začátku dalšího ročníku vytvoří poměrně silnou poptávku a za druhé proto, že tím eliminujeme totálně OP postavy vstupující do hry (aspoň jim to bude chvilku trvat, než se zase obalí amuletama)

Čtení a psaní

 • čtení a psaní jsme se rozhodli ponechat čistě na RP hráčů, myslíme si, že nemá smysl řešit to přes pravidla

 

boj a zranění

 • v základu platí, že 1 zásah do zásahové plochy = – 1život
 • pěstní souboje a jiné vychytávky necháváme na RP hráčů, myslíme si, že to pravidlově ošetřit nejde, pokud jsou hráči rozumní, tak se vždycky nějak dohodnou a pokud jsou to idioti, tak stejně pohádaj a je jedno kolika stránkový pravidla k tomu maj
 • štíty a zbraně kryjí pouze, pokud je člověk drží v ruce, u pasu, na zádech ani nikde jinde zásahy nekryjí
 • všechny zbraně podléhají schvalování organizátorů, neschválená zbraň použitá ve hře znamená ban hráče na všechny akce Larpunku, schvalování bude o to důslednější, že nejsou rozlišeny zbraně na denní a noční boj

Průraz

 • vztahuje se pouze na zbraně na blízko, proráží obrané bonusy (zbroje, magické obrany,…), ale úder musí být vedený do zásahové plochy (štít, zbraň a nezásahové plochy se nepočítají), pokud úder není veden do zásahové plochy, nejde použít průraz
 • je to z toho důvodu, že pokud bude lučištník střílet z dálky v bitevní vřavě, těžko u toho bude hulákat průraz, nebo otrava, směješ se do zrušení, cože?, směješ se do zrušení, cože… no prostě znáte to

Úhyb 

 • hráč řekne úhyb a neodečte si život

Obrana (ignoruje útočné bonusy)

 • obrana je nadřazená útočným bonusům, útočník řekne efekt, bránící se řekne nene a počítá si zásah jako normální zásah

Ničení zbraní a zbrojí

 • zbraně a zbroje se pravidelně neničí, necháváme na úsudku a RP hráčů, organizátorů, jedech, otravách a prokletích

Zbraně na noční boj

nejsou, dle uvážení hráčů se používají schválené zbraně, stejně jako ve dne