Kniha Inženýrství


snadné návody pro inženýrství

lze se je naučit od I. stupně inženýrství

 

paklíč

Lze se jej naučit za 5 expů.

Paklíč slouží k otevírání zámků, pokud zrovna nemáte k dispozici originální klíč… Paklíč se po prvním použití zničí.

2x Ingot z běžného kovu

1x Uhlí

Surovinová karta: Ano

 

samočinná past

Lze se jej naučit za 5 expů.

Samočinnou past je možné nastražit například do beden, chodeb či za dveře vašeho sídla, kde zraní každého za 1 život každého, kdo ji spustí. Past lze umístit buď na zámek, nebo sestrojit jakýkoliv spouštěcí mechanismus, který upozorní danou osobu, že spustila past.

2x Ingot z běžného kovu

3x Uhlí

1x Olej

Surovinová karta:Ne, ale je nutno přidat lísteček s popisem efektu na zámek budovy/bedny.

 

výztuže zbroje

Lze se jej naučit za 5 expů.

Díky výztužím vaší zbroje ignorujete 1. útočný bonus (například průraz) který na vás uplatní jiná postava.

 

2x Ingot z běžného kovu

1x Uhlí           

1x Orgány

Surovinová karta:Ne. Výztuže je nutné aplikovat na již hotovou zbroj.

 

lepidlo

Lze se jej naučit za 5 expů.

Předmět, na nějž je použito lepidlo nelze sundat či odložit. Sundat jej je možné pouze za použití jedné kartičky lihu jakožto rozpouštědla a neboRP a odečtení 1 HP.

5x Mouka       

1x Kůže                     

Surovinová karta:Ne. Papírek s popisem efektu na předmětu.

 

petarda

Lze se jej naučit za 5 expů.

Petarda je v podstatě jen základní pyrotechnická slož zabalená do váčku se zápalnicí. Nemá velký dosah, prvního koho zasáhne zraní za 1 život.

1x Uhlí

1x Semínka bumbácdrei

1x Kůže          

Surovinová karta: Ne, petarda se používá jako projektil vržený na cíl.

 

náboj do bambitky

Lze se jej naučit za 5 expů.

Náboje jsou základní municí do Bambitek. Bez Bambitky nelze použít. Způsobují zranění za 1 HP na ukázání.

2x Uhlí           

1x Semínka bumbácdrei                   

2x Ingot z běžného kovu                   

Surovinová karta:Ne

 

scheezova šipka

Lze se jej naučit za 5 expů.

Scheezova šipka je tvořena podivnou směsicí organických bílkovin, esterů a dalších organických sloučenin které se získávající zpracováním orgánů. Cíl zasažen touto šipkou trpí RP strachem (jed).

1x Orgány      

Surovinová karta:Ne, sesílá se projektilem na terč.

 

zámek

Lze se jej naučit za 5 expů.

Zámkem je možné ochránit svůj dům, či bedny před nevítanými zvědavci. Každý zámek má unikátní dvojici klíčů.

 

2x Ingot z běžného kovu

1x Uhlí

3x Ingot z magického kovu

1x Brusný kámen       

Surovinová karta: Ano, kartička s číslem zámku, na vyžádání u organizátorů.


složité návody pro inženýrství

lze se je naučit od II. stupně inženýrství

 

pochodeň

Lze se jej naučit za 5 expů.

Pochodeň je nejdostupnějším zdrojem světla, který si můžete pořídit na výpravu. Její nevýhodou je však relativně omezená životnost, protože pochodeň vydrží hořet jen do té doby, dokud jí nepustíte z ruky, anebo vám jí někdo nebo něco neuhasí.

1x Dřevo                    

2x Olej           

1x Kůže                     

1x Obilný klas            

Surovinová karta: Ne, používá se klacek s hadrem. Hadr dodá organizátor.

 

brusný kámen

Lze se jej naučit za 5 expů.

Brusný kámen slouží k broušení kovů či jiných materiálů. Při použití Brusného kamene na zbraň, získává zbraň na následující ránu schopnost Průrazu.

 

1x Kámen

3x Olej

Surovinová karta: Ano

 

flashbang

Lze se jej naučit za 5 expů.

Flashbang je koule sklížené pyrotechnické slože, jež při explozi vyprodukuje extrémní světlo o takové intenzitě, že na 5s. oslepí všechny v dosahu 3 kroků od místa dopadu.

 

1x Uhlí           

3x Semínka bumbácdrei                   

2x Líh 

1x Lepidlo      

Surovinová karta: Ne, Flashbang se používá jako projektil vržený na cíl s plošným efektem.

 

bandáže

Lze se jej naučit za 5 expů.

Bandáže zpevní namožené klouby a vazy a po aplikaci okamžitě postavě vyléčí 1HP.

 

1x Kůže                                 

1x Olej                       

1x Obilný klas

Surovinová karta: ne

 

zavlažovací systém

Lze se jej naučit za 5 expů.

Díky zavlažovacímu systému je voda rovnoměrně rozváděna po poli a tím se zdvojnásobí úroda na vašem Poli.

1x Dřevo                    

2x Ingot z běžného kovu

Surovinová karta: Ne, jen je nutno k lokaci, Pole, umístit Totem (k dispozici u org. akce).

 

krtkobijec

Lze se jej naučit za 5 expů.

Krtkobijec odhání krtky a další hlodavce od vaší zahrady a tím se zdvojnásobí úroda na vaší zahradě.

1x Dřevo                    

2x Plod revei

1x Uhlí

Surovinová karta: Ne, jen je nutno na lokaci, Zahrada, umístit totem Totem(k dispozici u org. akce).

 

plašička šelem

Lze se jej naučit za 5 expů.

Toto důmyslné zařízení odhání šelmy od vaší ohrady a tím se váš dobytek množí rychleji a vy vyprodukujete dvojnásobek masa a mléka.

1x Dřevo                    

1x Plod revei              

1x Kůže          

Surovinová karta: Ne, jen je nutno na lokaci, Ohrada, umístit Totem (k dispozici u org. akce).

 

lepivá past

Lze se jej naučit za 5 expů.

Lepidlo při správném zpracování vytvoří past, která způsobí znehybnění na 5s. na ukázání.

1x Lepidlo

Surovinová karta: Ne, efekt se sesílá na ukázání.

 

kamuflážní set

Lze se jej naučit za 5 expů.

Po aplikaci se osoba stává průhlednou.

1x Uhlí

2x Kůže

1x Olej

1x Plod mešounku

3x Obilný klas

Surovinová karta: Ne, efekt se sesílá na sebe.

 

granát

Lze se jej naučit za 5 expů.

Granát je sofistikovaná zbraň tvořená, kovovou nádobou naplněnou trhavou složí smíšenou se šrapnely. Při dopadu exploduje a zraní všechny v rozsahu 3 kroků za 1 život.

2x Uhlí

2x Semínka bumbácdrei       

1x Ingot z magického kovu

3x Ingot z běžného kovu       

Surovinová karta: Ne, granát se používá jako projektil vržený na cíl s plošným efektem.

 

scheezův rozprašovač

Lze se jej naučit za 5 expů.

Díky tomuto rozprašovači je možné stříknout směrem k terči Stín obav a způsobit tak u něj paniku a to na vzdálenost až 5 kroků.

1x Stín obav   

1x Flakónek   

1x Kůže

Surovinová karta: Ne, efekt se sesílá na ukázání.


vzácné návody pro inženýrství

lze se je naučit od I. stupně inženýrství

 

důlní trhavina

Nelze se jej naučit za expy, ale z receptu, nalezeného ve hře.

Obnovuje zavalený důl.

6x Semeno bumbácdrei

6x Uhlí

4x Ingot z běžného kovu

1x Obilný klas

Surovinová karta: Ne, výbušninu je nutno odpálit u vstupu do dolu nebo přímo v dole, kde je vyšší koncentrace důlních plynů. Jinde tedy tato trhavina nevybuchne.

 

hromová hůl

Nelze se jej naučit za expy, ale z receptu, nalezeného ve hře.

Hromová hůl do sebe vtahuje volnou energii, jež je pak možné vystřelit v podobě. Zasažený je zraněn za 3 zranění na ukázání, ničivá síla je však omezena dosahem, jenž je max. 5 kroků na delší vzdálenosti se blesk rozpadá. Hůl se po použití rozpadne.

4x Ingot z magického kovu

2x Uhlí

1x Dřevo

Surovinová karta: Ne, efekt se sesílá na ukázání.Hůl se po použití rozpadne.

 

lihová lampa

Nelze se jej naučit za expy, ale z receptu, nalezeného ve hře.

Lihová lampa je, díky recyklaci par vznikajících při oxidaci hořícího paliva, zdrojem světla bez omezené životnosti a nutnosti doplňovat palivo. Jedná se nemagické světlo. Lampa osvětluje kruh v průměru deseti kroků s nositelem ve středu.

5x Líh

3x Ingot z magického kovu

4x Ingot z běžného kovu

1x Kůže          

1x Brusný kámen       

2x Uhlí

Surovinová karta: Ne, vhodná je však replika lampy.

 

bambitka

Nelze se jej naučit za expy, ale z receptu, nalezeného ve hře.

S Bambitkou, díky širokému rozptylu a účinnosti na 10 kroků, nejde minout. K užívání bambitky je nutné používat náboje. Jeden výstřel spotřebuje jeden náboj. Mezi jednotlivými výstřely je potřeba hlasitě napočítat do 10.

1x Dřevo

1x Brusný kámen

1x Kámen

1x Ingot z magického kovu

3x Uhlí

Surovinová karta: Ne. Bambitka je permanentní a vhodné je si pořídit imitaci palné zbraně.

 

úprava zbrojí na míru

Nelze se jej naučit za expy, ale z receptu, nalezeného ve hře.

Díky úpravám zbroje, tak aby dokonale sedla na míru svému uživateli, se stane zbroj mnohem efektivnější a zvýší se tak její stupeň. Lehké zbroje →Střední zbroje → Těžké zbroje. Takto upravenou zbroj již pak zcela logicky může nosit pouze její majitel, neb jinému by nesedla tak dobře na tělo a tedy by se chovala jako zbroj své obvyklé třídy.

3x Ingot z magického kovu    

1x Ingot z běžného kovu       

1x Kůže          

1x Lepidlo

1x Uhlí

Surovinová karta: Ne, lze upravovat pouze existující zbroje

 

kroužkové výplety

Nelze se jej naučit za expy, ale z receptu, nalezeného ve hře.

Kroužkové výplety vyplňují všechna nekrytá či hůře chráněná místa a tedy dávají zbroji a tomu kdo ji užívá, Imunitu proti všem fyzickým projektilům.

2x Kůže                     

4x Ingot z magického kovu               

2x Uhlí

2x Olej

Surovinová karta: Ne. Výplety je nutné aplikovat na již hotovou zbroj.

 

olejová past

Nelze se jej naučit za expy, ale z receptu, nalezeného ve hře.

Olejovou past je možné nastražit například do beden, chodeb či za dveře vašeho sídla, kde zpomalí každého na 5s, kdo ji spustí. Past lze umístit buď na zámek, nebo sestrojit jakýkoliv spouštěcí mechanismus, který upozorní danou osobu, že spustila past.

2x Olej                        

1x Flakónek   

1x Kůže

1x Obilný klas

Surovinová karta:Ne, ale je nutno přidat lísteček s popisem efektu na zámek budovy/bedny.

 

mechanický golem

Nelze se jej naučit za expy, ale z receptu, nalezeného ve hře.

Mechanický golem, výkvět dávné goblinskévědy, je ovládán z dálky svým uživatelem a disponuje 2 životy, průrazem na každou ránu a jeho údery způsobují zranění za 2 životy. Po dobu co uživatel ovládá golema, je jeho tělo na místě kde byl Golem aktivován. Mechanický golem může používat jednoruční zbraně (po dohodě dodá organizátor). Po smrti golema se uživatel probudí opět na místě, kde byl golem aktivován.

3x Ingot z magického kovu    

2x Ingot z běžného kovu       

4x Uhlí

1x Kůže

Surovinová karta: Ne. V praxi se toto udělátko používá tak, že po „aktivaci“ je vaše postava dočasně mimo hru a vy si odehrajete Mechanického golema. Po smrti golema musíte dojít zpět na místo, kde jste golema aktivovali a vaše postava se zde opět objeví a po celou dobu cesty jste mimo hru, což jak jistě víte, znamená ruku na hlavě.


legendární udělátka

nelze se je naučit vyrábět

 

diagnostická souprava

Nelze se jej naučit vyrábět.

Ze vzorku krve určí všechny efekty ovlivňující zkoumanou osobu

Surovinová karta: Ne. Lísteček s popisem efektu.

 

antimagická pouta

Nelze se jej naučit vyrábět.

Po nasazení zabraňují postavě používat magii.

Surovinová karta: Ne. Lísteček s popisem efektu na vhodných poutech či provaze.