Kniha Démonologie


soupis nižších démonů

lze se je naučit vyvolávat od i. stupně démonologie

 

lasodon

Lze se jej naučit za 5 expů.

Lasodon je povinnou součástí všech levných amuletů proti nespavosti či levných pastí, jelikož kontakt s Lasodonem vyvolává intenzivní pocit ospalosti či únavy. Vše vám trvá déle, stále zíváte a padají vám oči… vše je otázkou RP.

1xOrgány       

1xUhlí 

1xMléko         

1xList dyriavice          

+ 5 ME           

 

Efekt:Nositel pociťuje šílenou únavu (RP).

Typ efektu: Prokletí

 

morael

Lze se jej naučit za 5 expů.

Morael někdy též přezdívaná Pěnice je, jak již její přezdívka napovídá, velkou milovnicí zpěvu. Každý kdo se vystaví jejímu vlivu,musí místo mluvení zpívat.

 

1x Orgány      

2x Uhlí

2x List dyriavice         

+ 10 ME

           

Efekt:Nositel místo mluvení zpívá.

Typ efektu: Prokletí

 

usiel

Lze se jej naučit za 5 expů.

Každý kdo se dostane do kontaktu s Usielem je stižen chorobnou fascinací. Vždy, když se dívánaněco/někoho co/kdo se mu líbí, musíihned odvrátit zrak, jinak na to musí fascinovaně„zírat“ tak dlouho dokud jej někdo nevyruší. Napadení samozřejmě efekt okamžitě ruší.

 

1x Šlahounky revei    

1x Uhlí

1x List dyriavice         

1x Květ upskaliasi      

+ 5ME

 

Efekt:Nositel musí okamžitě odvracet zrak od věcí, které se mu líbí, jinak na ně musí zůstat fascinovaně zírat, dokud není vyrušen.

Typ efektu: Prokletí

 

zeboch

Lze se jej naučit za 5 expů.

Zeboch zuřivec nebo též Plameník, to jsou jména, která lidé v průběhu věků přiřkli Zebochovi díky plamenům jež zachvátí každého, kdo je sním v kontaktu, a rozzuří se. Plameny zahalující zuřivce jsou jen efektní a nezraňují.

 

1x Orgány      

1x Líh 

+ 10 ME

 

Efekt:Pokud se nositel naštve, hoří nezraňujícím plamenem. (RP)

Typ efektu: Prokletí

pasohr

Lze se jej naučit za 5 expů.

Pasohr Spravedlivý je celé jméno tohoto démona trestajícího každou lež pronesenou tím, kdo nosí Pasohrovu schránku. Vždy když zalžete, předmět, ve kterém je ukotven Pasohr zdvojnásobí svou váhu, tento efekt není fyzikální, ale pocitový.

 

1x Orgány

1x Uhlí

+ 10 ME         

 

Efekt: Pokaždé když nositel zalže, předmět pocitově zdvojnásobí svojí váhu.

Typ efektu: Prokletí

 

zafial

Lze se jej naučit za 5 expů.

Předměty do nichž je uzavřen tento záludný démon získávají unikátní schopnost neodhalitelnosti nikým jiným, krom osoby, jež Zafiala do předmětu uvěznila či byla Démonologem přímo určena jako pán daného předmětu. Tento předmět je pak samozřejmě nelze ukradnout, neb jej zloděj nevidí.

 

1x Orgány      

2x Uhlí

2x Kořen dendritonu  

+ 10 ME

           

Efekt: Očarovaný předmět je skrytý a neviditelný, pro všechny kromě jeho majitele.

Typ efektu: Očarování

 

justiel

Lze se jej naučit za 5 expů.

Justiel je další z řady démonů snažících se vnášet spravedlnost do života ostatních a tak se každému kdo je vystaven jeho vlivu kouří od úst, pokaždé když zalže.

 

1x Šlahounky revei    

1x Uhlí

1x Šlahounky hřbitovního mechu      

+ 10 ME         

 

Efekt: Při každé lži se nositeli místo mluvení práší z úst.

Typ efektu: Prokletí

 

dorien

Lze se jej naučit za 5 expů.

Dorien i když uvězněný a spoutaný, nikdy zcela neztrácí kontakt se sférami a tak pokud a dokud, jste vystaveni kontaktu s ním a umíte pracovat s Magickou energií, rozšíří vaší maximální zásobu ME o pět bodů.

 

1x Orgány      

1x Kámen                  

+ 10 ME         

 

Efekt: Po dobu nošení zvyšuje nositeli maximální kapacitu ME o 5.

Typ efektu: Očarování

 

asonoh

Lze se jej naučit za 5 expů.

Nejeden magický učeň byl strašen démonickým červem Asonohem, živícím se magickou energií. A tak pokud a dokud, jste vystaveni kontaktu s ním a umíte pracovat s Magickou energií, sníží vaší maximální zásobu ME o pět bodů.

 

1x Kůže          

1x Uhlí

+ 10ME

 

Efekt:  Po dobu nošení snižuje nositeli maximální kapacitu ME o 5.

Typ efektu: Prokletí

 

forestas

Lze se jej naučit za 5 expů.

Mágové a démonologové s velikou oblibou používají Forestatase do všemožných pastí a nástrah. Může za to především snadnost s jakou je možné tohoto pomalého a lenivého démona spoutat a ovládnout. Forestasova lenost je tak nakažlivá, že každý, kdo je vystaven jeho vlivu, je Zpomalen. 

 

1x Orgány

1x Uhlí

 + 10 ME

 

Efekt: Nositel je zasažen efektem Zpomalení.
Typ efektu:
Prokletí

 

depriel

Lze se jej naučit za 5 expů.

Nešťastná a věčně plačící Depriel byla téměř zapomenuta a dlouho se věřilo, že nikdy ani neexistovala. Vše změnilo až nalezení amuletů poutajících tuto démonku v několika dryádích hrobech. Každý kdo je vystaven vlivu Depriel je stižen velice specifickým prokletím, pokaždé když je smutný, zkoncentruje se nad jeho hlavou vzdušná vlhkost a spustí se mu na hlavu v podobě deště.

 

1x Šlahounky revei

1x Kámen

+ 5 ME

 

Efekt: Pokud nositel pociťuje smutek, nad jeho hlavou se zkumuluje mrak, ze kterého mu prší na hlavu.
Typ efektu:
Prokletí

 

ilu-shuma

Lze se jej naučit za 5 expů.

Ilu-Shuma či jen Shuma je mocný démon lačnící po příbězích, jimiž se živí. Není silný, ani mocný či mazaný, ale dokáže zmanipulovat mysli těch, jež jsou vystaveni jeho moci tak, aby se jeho oběť nedokázala odtrhnout od rozečteného textu (5s čtení) a musela jej dočíst až do konce.

 

1x Šlahounky revei

1x Uhlí

1x Květ upskaliasi      

1x Květ mírovce         

+ 5 ME

Efekt: Pokud se nositel začte na déle než 5s, musí rozečtený text dočíst až do konce.

Typ efektu: Prokletí

 

aldorel

Lze se jej naučit za 5 expů.

Aldorel miluje zlato a vše třpytivé a lesklé… co je lesklé to je dobré. Není ani silný, rychlý či krvelačný, jeho moc se ukrývá ve schopnosti manipulovat s myslí svých obětí a nutit je po celou dobu co jsou pod jeho vlivem, vlastnit vše lesklé a třpytivév jejich okolí.

 

2 Měďáky

1x Kámen

+ 5 ME

 

Efekt: Nositel cítí neodbytnou potřebu vlastnit všechny lesklé věci v jeho okolí.
Typ efektu:
Prokletí

 

rarity

Lze se jej naučit za 5 expů.

Démonka marnosti a pýchy, dokonalá a úžasná, tak bývá popisována Rarity. Každý kdo se dostane do její moci je nucen se neustále zkrášlovat a upravovat, neboť Rarity se své oběti vplíží do mysli a postupně jí podsune touhu být stejně úžasný a dokonalý jako Rarity.

 

1x Orgány

1y Uhlí

+ 10 ME

 

Efekt: Nositel je nucen se neustále zkrášlovat a upravovat, dosáhnout naprosté vizuální dokonalosti.
Typ efektu:
Prokletí

 

pinkipie

Lze se jej naučit za 5 expů.

Věčný žrout, to je Pinkipie, ztělesněná nenažranost, ten kdo se dostane do jejího vlivu je trýzněn věčným hladem a i když břicho praská, mysl nikdy nemá dost.

 

1x Orgány      

1x Uhlí           

+ 10 ME         

 

Efekt: Nositel neustále pociťuje hrozný hlad.
Typ efektu:
Prokletí

 

anaael

Lze se jej naučit za 5 expů.

Anael je již po dlouhá staletí znám/a jako svůdkyně/ce a pokušitel/ka, probouzející ve svých obětech potlačované fyzické touhy. Každá, každičká i ta nejzasutější a nejskrytější tužba je pro Anaael zdroj potravy a on/ona ji najde a vytáhne ven a přesvědčí vás k jejímu naplnění.

 

1x Maso         

1x Uhlí

1x Kůže          

+ 5 ME

 

Efekt: Vyvolává v nositeli potřebu okamžitého uspokojení jeho fyzických potřeb a pudů.
Typ efektu:
Prokletí

 

grir

Lze se jej naučit za 5 expů.

Pán blech Grir je často zobrazován jako roj těžko specifikovaného hmyzu a každý, kdo je pod jeho vlivem se stane velice lákavým pro všechen hmyz z okolí, především blechy. Neustále se musí škrábat a drbat, protože ho věčně někde něco svědí a kouše.

 

1x Uhlí

1x Lákavý koláč         

+ 5 ME           

 

Efekt: Nositel cítí neodbytné svědění po celém těle a musí se pořád škrábat.
Typ efektu:
Prokletí

 

kukbas

Lze se jej naučit za 5 expů.

Kukbas patří mezi démony rošťáky mající škodolibou radost ze škození samotného, proto se za úplatu nechává dobrovolně spoutávat, aby mohl škodit. Každý kdo se dostane do jeho vlivu trpí sennou rýmou neustále kýchá, smrká a slzí mu oči.

 

1x Orgány      

1x Uhlí

1x Obilný klas            

+ 5 ME Mana 

 

Efekt: Nositel trpí sennou rýmou.
Typ efektu:
Prokletí

——————————————————————————————————————–

soupis vyšších démonů

lze se je naučit vyvolávat od ii. stupně démonologie

 

azail

Lze se jej naučit za 5 expů.

Azail je tak trochu rošťák a pobuda poskytující schopnost Skrytí každému, kdo ho uplatí dostatečně dobrým alkoholem anebo alespoň dostatečným množstvím ovocného vína.

 

1x Orgány      

1x Dřevo        

2x Ovocné víno         

2x Šlahounky hřbitovního mechu      

+ 15ME          

 

Efekt: Pokud se nositel nehýbe a není nikým viděn, stává se skrytým.

Typ efektu: Očarování

 

hadriel

Lze se jej naučit za 5 expů.

Hadriel patří mezi jedny z prvních démonů, jež se mladí démonologové chtějí naučit vyvolávat i když každý zná minimálně pět zábavných historek o tomto démonovi a předmětech, jež jej hostili. Každý kdo přijde do styku s Hadrielem se stane průhledným a to pořád a neustále po celou dobu kontaktu.

 

2x Kůže          

1x Dřevo        

2x Šlahounky hřbitovního mechu      

+ 15ME          

 

Efekt: Nositel se stává průhledným.

Typ efektu: Prokletí

 

gorunar

Lze se jej naučit za 5 expů.

Gorunar se vyžívá v působení mentální bolesti ostatním, skrze halucinace a vidiny. Každý kdo se dostane do kontaktu s Gorunarem trpí deliriozními halucinacemi jež vám znemožní jakoukoliv činnost.

 

1x Maso         

1x Kámen      

+ 10 ME

 

Efekt: Nositel se dostává do deliria a blouzní depresivními a bolestivými halucinacemi.    

Typ efektu: Prokletí

 

staudur

Lze se jej naučit za 5 expů.

Spoutat a přimět ke spolupráci Staudura ničitele nebo též známého jako Plenitele, není snadné, avšak komu se to podaří, získá schopnost použít jednou za souboj Průraz.

 

1x Maso         

1x Dřevo        

1x Kořen dendritonu  

+ 30 ME         

 

Efekt: Nositel může jednou za souboj použít dovednost průraz.
Typ efektu:
Očarování

 

bilubainahr

Lze se jej naučit za 5 expů.

Bilubainahr je ztělesněnou spravedlností a nutí každého, kdo je vystaven jeho vlivu řešit každou nespravedlnost které byl svědkem. Prostě si nemůžete pomoci a musíte zakročit, nehledě na následky.

 

1x Orgány      

1x Uhlí

1x Ingot z magického kovu

+ 15 ME         

 

Efekt: Nositel musí, nehledě na následky, řešit každou nespravedlnost, které je svědkem.
Typ efektu:
Prokletí

 

volreorohm

Lze se jej naučit za 5 expů.

Černá Vol, Ohyzdná, Prokletá… to jsou, jsou ty slušnější přízviska, která Volreorohm v průběhu věků získala od nešťastných matek, které na tohoto démona svádí snad všechny dětské nemoci. Pravdou však je, že každému kdo se vystaví jejímu vlivu, se sníží maximální kapacita životů o jedna a hyzdí jej vředy.

 

1x Orgány      

2x Uhlí

1x Maso

1x Kůže

+ 20ME          

 

Efekt: Nositeli vyskáčou po těle odporné vředy a po dobu nošení předmětu má sníženou maximální kapacitu životů o -1.

Typ efektu: Prokletí

 

angriel

Lze se jej naučit za 5 expů.

Tento démon nenávidí jakékoliv ovládání a spoutávání, proto pokud se vám podaří jej spoutat, bude svůj hněv (RP nasranosti) přenášet na každého, kdo přijde do kontaktu s předmětem, v němž dlí Angriel. 

 

1x Plod revei  

1x Uhlí

1x Překořeněné maso

+ 10ME          

 

Efekt: Nositel je po celou dobu nošení předmětu nasrán. (RP)
Typ efektu:
Prokletí

 

applejack

Lze se jej naučit za 5 expů.

Lehkovážná a svobodomyslná Applejakck se vždy řídí heslem, co na srdci to na jazyku. Každý kdo se vystaví jejímu vlivu, musí vždy říkat pravdu a ani si neuvědomuje, že nelže, lež mu prostě nepřijde ani na mysl.

 

1x Orgány      

1x Kámen      

+ 10 ME

 

Efekt: Nositel musí vždy říkat pravdu.          

Typ efektu: Prokletí

 

anlel

Lze se jej naučit za 5 expů.

Bílý medvěd i tak se říká tomuto statnému démonu, jež sice nepatří mezi nejsilnější, ale rozhodně ne nejhloupější. Anlel je ochoten se podělit o svou odolnost s každým, kdo mu nabídne vhodnou obětinu a tak pokud a dokud, jste vystaveni kontaktu s ním, je vaše maximální kapacita životů navýšena o jeden život.

 

2x Orgány      

1x Dřevo

1x Maso                     

+ 25 ME

 

Efekt:  Po dobu nošení zvyšuje nositeli maximální kapacitu životů o +1.
Typ efektu: Očarování

 

sardanapal

Lze se jej naučit za 5 expů.

Sardanapal je považována za velice magickou a éterickou entitu, jež není snadné spoutat. Pokud je však někdo vystaven jejímu vlivu a umí pracovat s Magickou energií, rozšíří mu maximální zásobu ME o 10 bodů, po celou dobu kontaktu.

 

2x Květ mírovce

1x Dřevo

1x Adamantiový ingot

+ 25 ME

 

Efekt: Po dobu nošení zvyšuje nositeli maximální kapacitu ME o +10.
Typ efektu:
Očarování

 

wardeen

Lze se jej naučit za 5 expů.

Požírač, jak jej nazývali dávní mágové, proslul svou schopností parazitovat na každém, kdo je mu vystaven. Pokud a dokud, jste vystaveni kontaktu s ním a umíte pracovat s Magickou energií, sníží vaší maximální zásobu ME o deset bodů.

 

1x Orgány      

1x Uhlí

2x Kořen upskaliasi   

2x List mírovce          

+ 10 ME

 

Efekt: Po dobu nošení snižuje nositeli maximální kapacitu ME o -10.
Typ efektu:
Prokletí

 

anime

Lze se jej naučit za 5 expů.

Anime je parazitickým démonem, jež se živí životní silou svých obětí a tak pokud a dokud, jste vystaveni jejímu vlivu, sníží vaší maximální zásobu životů o jeden život.

 

1x Orgány      

1x Dřevo        

+ 10ME

 

Efekt: Po dobu nošení snižuje maximální kapacitu životů o -1.

Typ efektu: Prokletí

 

oralar

Lze se jej naučit za 5 expů.

Oralal je tak trochu vtipálek a každý, kdo s ní přijde do kontaktu, je stižen kletbou, kdy doslova získá jazyk ze zlata… po celou dobu prokletí se váš jazyk opravdu promění v kus zlata.

 

2 Měďáky

1x Kámen

+ 5 ME           

 

Efekt: Po dobu nošení se nositelův jazyk se promění na kus zlata.
Typ efektu: Prokletí

 

etontam

Lze se jej naučit za 5 expů.

Štědrý duch Etontam je častokráte některými žebráky považován za jakéhosi sférického patrona všech chudáků, žebráků a vykonavatele lidové spravedlnosti, kdy bohatým bere a chudým dává… pravdou však je, že Etontam bere a dává všem, bez rozdílu. Každý kdo je stižen jeho prokletím je nucen obdarovat dvěma měďáky, či jejich ekvivalentem, každého koho potká.

 

1x Kůže          

1x Dřevo        

1x Kámen      

+ 5 ME

Efekt: Nositel musí obdarovat každého, koho potká dvěma měďáky, nebo jejich ekvivalentem.           

Typ efektu: Prokletí

 

kyepnep

Lze se jej naučit za 5 expů.

Kyepnep je duchem milujícím květiny a přírodu jako takovou, proto každý, jež je vystaven její moci není schopen ublížit jakékoliv rostlině, tedy není schopen sklízet pole, zahrady či sbírat bylinky v lese.

 

1x Orgány      

1x Dřevo                    

+ 20 ME         

           

Efekt: Nositel nemůže sklízet pole, zahrady a sbírat byliny v lese.
Typ efektu:
Prokletí

 

kreq

Lze se jej naučit za 5 expů.

Kreq je mocným duchem, v jehož přítomnosti všechny rostliny rostou a prospívající nevídanou rychlostí a i když by se to dalo považovat dar, je to spíše prokletí. Rostliny, jež bují kolem Krequa, nebo těch jež jsou s ním v kontaktu, bují totiž takovou rychlostí, že mu zaplétají nohy a způsobují Zpomalení. Samozřejmě v budovách se tento efekt neprojevuje.

 

1x Kůže          

1x Uhlí

2x Kořen dendritonu  

+ 5ME

 

Efekt: Při pohybu mimo budovy je nositel zasažen efektem Zpomalení.
Typ efektu:
Prokletí 

——————————————————————————————————————–

soupis vzácných démonů

lze se je naučit vyvolávat od i. stupně démonologie

 

onoel

Nelze se jej naučit za expy, ale z receptu, nalezeného ve hře.

Onoel je postrachem všech mágů, neboť každý kdo se dostane do kontaktu s předmětem, v němž je Onoel uvězněn, ztratí schopnost praktikovat jakoukoliv magii.

 

2x Maso         

2x Dřevo        

1x Květ upskaliasi      

2x Kůže          

2x Orgány      

+ 30 ME

 

Efekt:  Nositel nemůže sesílat žádná kouzla.

Typ efektu: Prokletí

 

vequaniel

Nelze se jej naučit za expy, ale z receptu, nalezeného ve hře.

Sférický chodec, Snový poutník i to jsou jména, která Vequaniel získal v průběhu věků a ne neprávem, neb tomu, kdo s ním přijde do styku, dává schopnost odhmotnění.

 

3x Kůže          

1x Dřevo        

2x Šlahounky hřbitovního mechu      

5x List dyriavice         

1x Ingot z běžného kovu       

+ 100 ME       

 

Efekt: Nositel se stane odhmotněným.
Typ efektu:
Očarování

 

rumxahl

Nelze se jej naučit za expy, ale z receptu, nalezeného ve hře.

Rumxahl byl v dobách počátků řádu Antimágů velice populárním démonem, díky své dovednosti blokovat magii kolem sebe. Ten kdo s ním přijde do kontaktu se stane zcela imunní vůči magii, negativní i pozitivní. Nositel též nemůže kouzlit.

 

1x Orgány

1x Kámen      

2x Květ mírovce         

3x Šlahounky hřbitovního mechu      

+ 70 ME         

 

Efekt: Nositel se stává zcela imunním proti veškerým kouzlům, jak pozitivním, tak negativním.Nositel též nemůže kouzlit.

Typ efektu: Očarování

 

twilightsparkle

Nelze se jej naučit za expy, ale z receptu, nalezeného ve hře.

Světlonoškači Jitřenka i tak se říká této démonce, protože disponuje schopností vytvářet kouli čistého světla plující nad vaší hlavou a osvětlující okolí.

 

1x Buchty       

1x Uhlí

3x List dyriavice         

3x Květ mírovce         

2x Květ upskaliasi      

+ 30 ME         

 

Efekt:Po dobu nošení má nositel nad hlavou světelnou kouli, osvětlující kruh o poloměru 5 kroků s nositelem ve středu.

Typ efektu: Očarování

 

blearahn

Nelze se jej naučit za expy, ale z receptu, nalezeného ve hře.

Ti, kdo měli to štěstí a zahlédli Blearahna jej popisovali jako zářící krysu pohybující se neskutečnou rychlostí. Blearahn neoplývá přílišnou inteligencí, ale co mu chybí na duchu, dohání rychlostí a hladem a tak se za příslušný úplatek rád o svou rychlost dělí. Nositel předmětu, v němž je uvězněn Blearahn díky němu získává schopnost Uhýbu jednou za souboj.

 

2x Maso         

1x Dřevo        

2x Květ upskaliasi

+ 70 ME

Efekt: Nositel může jednou za souboj využít Úhyb.

Typ efektu: Očarování

 

gangrenas

Nelze se jej naučit za expy, ale z receptu, nalezeného ve hře.

Mezi laiky kolují pověry, že Gangrenas je vydán pokaždé, když někde udeří nákaza a protože téměř pokaždé se najde někdo, kdo bude tvrdit, že viděl bledého tuláka v otrhaném oděvu, jak hází morovou krysu do studny. Ve skutečnosti Gangrenas nestojí za všemi nákazami a nemoci na Eternyji, ale ten kdo se vystaví jeho vlivu je Otráven za -2 životy a jeho tělo se pokryje ohyzdnými a bolestivými vředy. 

 

1x Orgány      

1xDřevo         

1xMaso          

+ 40 ME         

 

Efekt: Tělo nositele se pokryje hnisavými vředy a jeho maximální kapacita životů je po dobu nošení snížena o -2.

Typ efektu: Prokletí

 

hedeil

Nelze se jej naučit za expy, ale z receptu, nalezeného ve hře.

Nejeden nezdolný bojovník vděčí za svou nezdolnost právě Hedeilovi obránci, jež každému komu se podaří jej ovládnout a uvěznit, přidává 3 životy k maximu, po dobu dokud je člověk vystaven jeho moci.

 

2x Orgány      

2x Dřevo        

5x Maso                     

3x Kůže          

+ 75 ME

 

Efekt: Po dobu nošení zvyšuje nositeli maximální kapacitu životů o +3.
Typ efektu:
Očarování

 

qrukba

Nelze se jej naučit za expy, ale z receptu, nalezeného ve hře.

Ovládnout a spoutat Qrukba je nesmírně obtížné neb je mistrem v obraně mysli před ovládnutím či zmanipulováním. Každý kdo se s ním dostane do kontaktu, se stává po dobu kontaktu imunní vůči jakémukoliv okouzlení či ovládnutí.

 

1x Orgány      

1x Dřevo        

2x Květ upskaliasi

+ 55 ME

 

Efekt: Nositel je imunní vůči všem efektům okouzlení a ovládnutí.
Typ efektu:
Očarování

 

paseena

Nelze se jej naučit za expy, ale z receptu, nalezeného ve hře.

Panna ze sfér či Zářivá panna je mocným duchem, velice oblíbeným u mnoha mágů a říká se, že i sám legendární Dagoroth vlastnil jeden amulet s Paseenou. Passenanikdy zcela neztrácí kontakt se sférami a tak pokud a dokud, jste vystaveni kontaktu s ní a umíte pracovat s Magickou energií, rozšíří vaší maximální zásobu ME o třicet bodů.

 

10 měďáků / 1 stříbrňák

2x Dřevo        

5x Květ mírovce         

5x Šlahounky hřbitovního mechu      

2x Ingot magického kovu

+ 75 ME         

 

Efekt: Po dobu nošení zvyšuje nositelimaximální kapaciu ME o +30.
Typ efektu:
Očarování

 

baildan

Nelze se jej naučit za expy, ale z receptu, nalezeného ve hře.

Baildan je podivuhodným reliktem z dob pokřivení Úniku, živí se magickou energií a každého, kdo se vystaví jeho vlivu, stihne po celou dobu kontaktu prokletí snižující maximální hodnoty magické energie o 30 bodů.

 

1x Orgány      

1x Dřevo        

3x Kořen upskaliasi

+ 30 ME         

 

Efekt: Po dobu nošení snižuje nositeli maximální kapaciu ME o – 30.
Typ efektu:
Prokletí

 

yadida

Nelze se jej naučit za expy, ale z receptu, nalezeného ve hře.

Ničitel Yadida nebo též Yadida požírač je popisován, těmi kdo přežili setkání s ním, jako tma ze které žhnou dva krvavé uhlíky místo očí. Yadida hoduje na životní energii svých obětí a tak každý, kdo je pod jeho vlivem, ztrácí po celou dobu kontaktu tři životy ze svého maxima.

 

1x Orgány      

1x Dřevo        

1x Červy                    

+ 40 ME         

 

Efekt: Po dobu nošení snižuje maximální kapacitu životů o – 3.
Typ efektu:
Prokletí

 

zrapkax

Nelze se jej naučit za expy, ale z receptu, nalezeného ve hře.

Ocelový Ax, nebo téže Badax to jsou jména která Zrapkax získal v průběhu věků díky své necitelnosti.… každý komu se podaří spoutat Zrapkaxe a získat pro sebe jeho moc, získává plus jeden život k maximálnímu počtu životů, ale stejně tak jako Zrapkax se i on stane necitelným ke všem fyzickým podmětům… žádná bolest, fyzická rozkoš, teplo či chlad nebo snad chutě…

 

1x Orgány      

1x Dřevo        

2x Kořen upskaliasi   

+ 55 ME         

 

Efekt: Po dobu nošení se nositeli navýší maximální kapacita životů o +1 a zároveň nevnímá žádné fyzické podněty.

Typ efektu: Očarování

 

craarmik

Nelze se jej naučit za expy, ale z receptu, nalezeného ve hře.

Mučedník Craarmik je legendárním démonem, jež proslul svou oblibou v utrpení… svém vlastním. Rád a relativně snadno se nechává spoutat, a aby ještě zvětšil své utrpení, dobrovolně na sebe vztahuje, tedy pro vás neguje, efekty všech ostatních prokletých a očarovaných předmětů, jež máte u sebe.

 

5x Ingot z běžného kovu       

5x Ingot z magického kovu                           

5 Měďáků       

+ 50 ME

 

Efekt: Po dobu nošení potlačuje efekty všech ostatních prokletých a očarovaných předmětů.

Typ efektu: Prokletí

 

dilrep

Nelze se jej naučit za expy, ale z receptu, nalezeného ve hře.

DirlrepŽelezovous nebo taktéž Drátěnka Dilrep proslul díky svému plnovousu, jímž podle legendy nebylo sto proniknout žádné ostří. Ten komu se podaří spoutat Dilrepa a být s ním v kontaktu se stane nepodřezatelným, neb čepele se vždy zastaví o neviditelné Dilrepovy vousy.

 

2x Ingot z magického kovu

10 Mědáků     

1x Ingot z běžného kovu

2x Kůže                     

+ 60 ME

 

Efekt: Nositel je imunní vůči všem pokusům o podřezání (nemají na něj vůbec žádný vliv).

Typ efektu: Očarování

 

parvun

Nelze se jej naučit za expy, ale z receptu, nalezeného ve hře.

Ještěřího démona Parvuna není snadné ovládnout a spoutat, ale pokud se vám to podaří, získáte jeho mocný dar Imunity vůči všem otravám po celou dobu, kdy jste pod Parvunovou ochranou.

 

3x Maso         

2x Uhlí

3x Orgány      

3x Kůže          

3x Mléko        

+ 90 ME

 

Efekt: Poskytuje nositeli imunitu na všechny otravy.
Typ efektu: Očarování