Universum


Svět Eternyje se nachází v globálním vesmíru, ve kterém se nachází mnoho různých menších vesmírů oddělených sférami, podle počtu sfér je ten který svět magický. Pro představu vesmír Eternyje má sfér 10, vesmír Země má sféry 2.

Lze existovat ve třech podobách. Zcela nehmotně, v globálním vesmíru jako vyšší bytost. Ve sférách jednotlivých světů jako povznesená bytost (představuj si Daniel Jackson SG1). Anebo hmotně na jednotlivých světech jako součást duše toho kterého světa. Standardní cyklus hmotné existence je, že se část duše světa oddělí a při smrti zpět splyne s duší světa. Pokud se duše povznese do sfér, ke splynutí nedojde, dokud duše nepotká pravou smrt. Pokud se duše povznese až na úroveň vyšší bytosti, odděluje se od duše světa a dokud se s ní opět nespojí, je prakticky nesmrtelná. Žádná z těchto forem bytí není lepší nebo horší, jsou pouze jiné.

Pro vesmír Eternyje jsou důležité 3 vyšší bytosti. Dvě z nich existovali v globálním vesmíru alias Nesmíru spolu. Jeden z nich zastává princip A nekonečné existence pomocí transformace v cyklech a druhý zastává princip B konečné existence v lineární přímce. Tyto dva principy byly v souladu, a jak se společně prolínali, tak vytvářeli vesmír Eternyje, který existoval v jednom jediném okamžiku, kdy všechno vznikalo a zároveň i zanikalo. Pak se mezi ně vložil třetí princip C, princip času, prostoru a změny a oddělil je od sebe (na všech třech osách čas (x), vzdálenost (y), změna (y)). Tím pádem se mohla nekonečná cyklická existence zhmotnit v absolutní hmotu a lineární existence vytvořila vibraci. Nárazem hmoty a vibrace se vytvořilo spektrum věcí od absolutně hmotných až po dokonalou vibraci. Tím pádem vznikl vesmír Bandoru. Někde uprostřed tohoto spektra vznikla uvědomělá existence. To, zdali se po smrti bytost povznese nebo se spojí s Bandorem, záleží na tom, jestli je víc hmotná nebo rozvibrovaná.