Společenství lesních národů


též zváno Divočina

 • spojený Naos, Crenec, Dearye, Sluje, Eleath, Dračí brlohy, Nerea, Pustina, Dryádí hvozdy, Ardonie
 • hlavním městem je Listen – místo kde probíhá velké shromáždění, Listen je putovní titul udělovaný jednotlivým městům podle toho, zdali zde pobývá vládce
 • země má decentralizovanou správu, skládá se z jednotlivých regionů, které mají autonomní vládu, vlastní zákony, ale musí respektovat usnesení velkého shromáždění
 • vzniklo na základě společenské smlouvy mezi jednotlivými státy, na obranu před rozrůstající se Haaronou, Remblandem a prokletými
 • hlavní hodnotou je svoboda (ve smyslu volnost)
 • ztratit svobodu je horší než zemřít
 • v čele stojí Vládce divočiny dryád Eisson
 • obyvatelé žijí v jednotlivých regionech pod „vládou“ místních správců
 • armáda 5, hospodářství 7, průmysl  2, učenost 6, magie 8
 • barvy zlatá a hnědá
 • driády, elfové, lidé, hobiti
 • věří, že každý by si měl hledět svých záležitostí a neplést se do záležitostí ostatních, o to agresivněji reagují, když to někdo dělá
 • rozčiluje je nesmyslené plýtvání, proto nemají úplně rádi obyvatelé Svobodných národů
 • zahraniční politika je zde redukována na suverenitu jejich území
 • převážně věří v Akonhara
 • vyváží bylinky, driádí víno, věci k magii