Severní království


 • bývalý Roatat, Amaan, Rabaz, Iskal, Cinae, Tarelor, Prokletá marka, Barbarie a Iskal
 • hlavním městem je Kovadlina
 • je zde feudální systém
 • králem je trpaslík Glebur Ontarionson Tencomluvilzavšechny
 • právo na půdu uděluje výhradně král a není dědičné, pokud vlastník půdy zemře, rozhodne král, komu bude půda svěřena
 • hlavní hodnota je zde čest
 • podle cti se určuje, postavení ve společnosti, podle postavení se určuje kolik vlastní půdy, podle vlastněné půdy se určuje, jak je kdo bohatý
 • pokud zemře král, nového volí vlastníci půdy a nově zvolený král pak musí vykonat nějaký heroický čin, aby se zapsal do dějin
 • hlavní chci je nabýt nadpozemské velikosti, život jedince je pouze tak velký, jak se na něj vzpomíná
 • mají velkou úctu ke svým předkům, vypráví mnohé legendy o padlých hrdinech
 • obyvatelé se zde rodí pouze s křestním jménem, během života svými činy získávají přízvisko, nemít přízvisko je veliká potupa
 • všichni zde mají svoji čest, pokud někdo jedná nečestně, uráží tím čest toho, kdo o tom ví, protože pokud někdo ví, že někdo jiný jedná nečestně a nic s tím nedělá, je taktéž nečestný
 • král je zároveň nejvyšším knězem Ontariona
 • barvy hnědá a červená
 • trpaslíci, lidi, hobiti
 • armáda 10, hospodářství 2, průmysl 9, učenost 5, magie 2
 • jsou zvyklí na zimu, a proto když se dostanou někam na jih, je jim pořád horko
 • o skřetech si myslí, že je to nečestná rasa a nechtějí s nimi mít nic společného a neobchodují s nimi
 • nejsilnější je zde kult Ontariona, dál se tu objevu Minoel a Nestýr
 • vyvážejí zbraně a bumbácdreu
 • dovážejí jídlo