Říše smrti


 • pozůstatky Elfích, Hobitích a Písečných ostrovů, Země moře, Gorod, Dilen, Zandor, Země temna
 • hlavním městem je Temná náruč, ležící na největší části bývalých Hobitích ostrovů
 • přímá demokracie (všemi volená Ochránkyně, je volena do té doby, dokud nepotká pravou smrt, při ceremonii se vzdává své minulosti a stává se vykonavatelem svého úřadu, zavazuje se nosit masku původní Ochránkyně Anděly)
 • černá a stříbrná
 • obývaná převážně prokletými, lidmi, v menšině pak půlčíky a elfy
 • vojenská síla 5, hospodářství 5, průmysl 5, učenost/osvícenost 6, magie 7
 • jsou velice loajální vůči Ochránkyni a uznávají Andělu jako svého zachránce, který je vyvedl ze zatracení, nestrpí, aby jí někdo urážel, jsou velmi hodní a ochotní pomoci, komukoliv koho považují za přítele
 • nesnáší označení nemrtví
 • věří v Zeofyr (ne v dobrém, bojí se jí) a pak v různé modifikace všech bohů, je zde mnoho malých specifických kultů
 • oficiálně říše smrti nevyváží a nedováží
 • velice řídce osídlená, na západě na ostrůvcích bydlí piráti, psanci a lidé co se nechtějí podřizovat žádnému systému – občas tato část říší smrti bývá označována jako oceánie