Remblandské císařství


 • hlavní město Grad
 • absolutistická monarchie
 • v čele stojí císař, který je zároveň velitelem všech vojsk, je to nejvyšší generál, je neomylný
 • pokud je císař připraven odejít na odpočinek, určí z řad důstojníků svého nástupce
 • císař Sebastian Jacht
 • přízvisko Jacht je dědičným titulem pocházejícím z dob prvního Remblandského, všemi milovaného císaře Valeriana Jachta
 • hlavni hodnota je, jak jedinec přispívá státu
 • čím více jedinec přispívá státu, tím má vyšší postavení
 • veškerou zemi vlastní stát a propůjčuje ji svým občanům, stejně tak jako licence na provozování statků a obchodů
 • jsou zde 3 kasty obyvatel:
 • civilisté – řemeslníci, zemědělci, obchodníci
 • mají pronajatou půdu a licence od státu
 • část svého výdělku odvádějí do státní kasy, se zbytkem si můžou dělat, co chtějí
 • vojáci – civilisté co prošli základním vojenským výcvikem a jsou členy armády
 • mají právo volit místního důstojníka
 • automaticky se stávají členem gardy (policie + domobrana)
 • získávají povinné základní vzdělání
 • jsou v aktivní záloze, pakliže nejsou aktivními členy armády
 • důstojníci – jsou vojáci se speciálním vzděláním
 • můžou být voleni do místní samosprávy
 • postupně se mohou vypracovat až do hlavního štábu, případně až na císaře
 • trikolora
 • lidé, hobiti, elfové, prokletí
 • armáda 10, hospodářství 6, průmysl 7, učenost 3, magie 2
 • 3 zásady běžného Remblanďana: nevyčnívat z davu, sranda musí být i kdyby na chleba nebylo, za vlast a za císaře pána
 • zahraniční politika je velmi opatrná, udržují převážně obchodní styky založené na vývozu
 • mezi civilisty je silný kult Nestýr a Ontariona, vojáci věří v Minoela
 • často mají vojenskou minulost a základní vzdělání