Magické ostrovy


 • Bílé ostrovy a Goriat na kterém poletuje přenesená část Doronu
 • část ostrovů sem byla magicky přenesena na popud magického arcivládce všehoživlu, v té době Magický arcivládce všehoživlu Savola místr umění mágského
 • dostupné pro běžného člověka jsou pouze Bílé ostrovy, Goriat je obklopen mlžným závojem, který nelze projet, pokud cestovatel přesně neví, kam jede, může zde bloudit v mlze na věčné časy, v oblasti ostrova Goriat se nachazí obě magické univerzity a proto je oblast velmi dobře chráněna, veřejnost sem nemá přístup
 • na počest staré univerzity pojmenovali své hlavní město Magiarch které leží na Goriatu
 • státní zřízení je meritokracie (vláda nadaných)
 • pod vládou Magického arcivládce všehoživlu Zalika Koturula mistra umění mágského
 • fialová a stříbrná
 • nachází se zde směsice všech ras studujících magická umění a hrstka magii nepraktikujících obyvatel, obzvláště hobitů, protože umějí dobře pěstovat a zvyšují magický potenciál ostrovů, zlý jazykové tvrdí, že se zde nachází pár velice autentických hobitích soch z raviolu
 • vojenská síla 4, hospodářství 4, průmysl 0, učenost 10, magie 10
 • ať už mágové nebo nemágové jsou zvyklí na každodenní kontakt s magií, jen tak nějaká magická anomálie je nerozhází, naopak, pokud opustí ostrovy, jsou velice náchylní na změny počasí a velice rádi a často si na něj stěžují, za využití Nestýřiných poznatků je nad ostrovy většinu času slunečno a občas je seslán vlahý deštík pro udržení vegetace
 • vzhledem k různorodé směsici obyvatel, jsou zvyklí na všechny rasy a národy a nemají vůbec žádné předsudky, jsou velice překvapení, pokud se někdo chová jinak
 • nemagičtí obyvatelé létajících ostrovů věří převážně v Nestýr
 • praktikující mágové věří v Nestýr, Dagorotha, Ergila a Akonhara nicméně je neuctívají klasickým způsobem, berou je jako své vzory, osoby, které se na základě svého magického umění dokázali povznést na vyšší úroveň bytí
 • hlavním a jediným vývozním artiklem je magie
 • nejčastější rasy jsou lidi, elfové, prokletí, hobiti