Černé země


 • hlavní město Skarta
 • kmenový svaz, každý klan má svého hlasa, který je vyslán na kmenové zasedání ve Skartě, které probíhá neustále
 • správný hlas musí mít silný hlas, aby ho bylo na zasedání dobře slyšet
 • v čele nejsilnější a nejstarší šaman zvaný Velké ticho, protože je schopen umlčet hlasy
 • barvy černá a žlutá
 • skřeti a menšina lidí
 • armáda 10, hospodářství 4, průmysl 6, učenost 4, magie 4
 • mají problém s respektováním umělých autorit, jsou zvyklí, že vedoucí je vždy ten nejschopnější
 • protože si všichni stěžovali, že smrdí, jsou vysazení na hygienu, velmi často se myjí a voní
 • do zahraniční politiky se nepletou, protože stále ještě nedořešili tu vnitrostátní
 • mají velkou úctu k trpaslíkům, protože jsou to velcí válečníci a každý má alespoň jednoho děda, který padl v boji s mocným trpaslíkem
 • hlavní hodnotou je síla přežít, proto je zde velmi výrazná úcta k živým starším
 • nedělají pohřby, pouze ve výjimečných případech když někdo zemře přirozenou smrtí ve stáří, ostatních mrtvol se zbavují, jak se dá, hází je do bažiny, pálí, krmí dobytku
 • původ pro ně nic neznamená
 • udržují obchody s Magickými ostrovy
 • víra je zde velmi roztříštěná, jednotlivé kmeny jsou vždy zasvěcené nějakému bohu, duchu či démonu
 • vyváží nerostné suroviny
 • hašteří se mezi sebou, ale když přijde nebezpečí z venku, Ticho umlčí hlasy ve sněmu a do zavládlého ticha se rozezní zvuky válečných bubnů a celé Černé země se spojí proti společnému nepříteli