Obecně


Vesmír Eternyje odděluje od globálního vesmíru 10 sfér. Tyto sféry nejsou hmotné, ale jsou tvořené energetickou frekvencí. Podle toho jak odlišná je jejich frekvence od frekvence reality, tak „daleko“ se nacházejí od Eternyje. Původně byli sféry čisté nekonečné manapooly, měli tedy odlišnou vibraci jak od životní energie, tak od hmoty. Až po povznesení prvních bytostí se jejich frekvence změnila, podle povznesené bytosti a začala k sobě přitahovat duše a sféry se pomaličku začaly zaplňovat a jejich magie zpřístupňovat obyvatelům Bandoru. Bandor chápeme jako nultou sféru, která se rozvibrovala hmotou, tedy vibrací Taryje a životní energií, tedy vibrací Zeofir.