Prokletí


Původ

Již od dávných věků se prokletí objevovali na všech kontinentech Bandoru, nicméně významný nárůst jejich počtu byl zaznamenán až po krizi se sférou Únik a jejím přiblížení k realitě. Ostatní tvorové se prokletých, stejně jako většina obyvatel Eternyje dnes, báli a zaháněli je dál od svých obydlí a podezřívali z jejich prokletí zlé duchy a čaroděje a děsili se, že by kontaktem s prokletým na sebe přitáhli jejich hněv. O uznání prokletých jako rasy se zasadila především Anděla Solonis, která se stala jejich patronkou, zakladatelkou Říší smrti a zároveň první Ochránkyní. Nicméně i přes to do dnes panuje o prokletých mnoho domněnek a zaručených pravd a většina živých bytostí je v kontaktu s nimi velice opatrná.

Popis

Neexistuje žádný obecný popis prokletých, protože prokletým se může stát každá Eternyjská rasa a stejně tak se i samotné prokletí vyznačuje různě. Když bytost umírá, ale její duše nesplyne s duší světa, může se stát, že bude její životní energie nahrazena magickou alternativou životní energie a ona pak v okamžiku smrti nezemře a stane se prokletou. Nejsou známy žádné případy, kdy by se tento stav dal vyvolat uměle. Impulsem pro nahrazení životní energie magickou životní energií je silné spojení bytosti s realitou. Tímto spojením se může stát například touha po pomstě, nedořešená záležitost, anebo si osoba pouze nevšimne, že zemřela. Stejně jako se liší příčiny prokletí liší se i jeho důsledky, proto se u každého prokletí projevuje jinak. Krátce po ne-smrti jsou prokletí velice podobní své původní formě, odlišnosti se dají nalézt pouze v detailech, čím déle však setrvávají v této podobě a čím více využívají svojí nově nabytou schopnost, tím více se začínají lišit, až se nakonec zcela přemění v přízraky nebo vlkodlaky nebo jiné prokleté bytosti. Magická životní energie se vyznačuje velice podobnými příznaky jako běžná životní energie, při zranění z těla standardně vyprchává, reaguje na jedy a otravy i na léčivé lektvary, nicméně nikdy nevyprchá úplně, z toho pak vycházejí pověsti, že prokletého nelze zabít, další odlišností od běžné životní energie je fakt, že se nedokáže odpoutat od původního těla, z tohoto důvodu se prokletí nemohou reprodukovat.

Herní bonus

Prokletý do začátku hry získává jedno kouzlo, které vyberou organizátoři dle jeho životopisu, které dokáže sesílat, aniž by musel být magicky probuzený a jako energie k seslání mu slouží jeho životy. (tzn. sešlu tohle kouzlo, odečtu si jeden život)

Herní postih

Prokletí nemohou dosáhnout schopnosti Duše, pokud se dostanou na 0 životů, kontaktují organizátory a dostávají herní postih postavy v adekvátní hodnotě.

RP

Zcela na uvážení hráčů.

Kostýmové požadavky

Podle stáří a tipu prokletého.