Tiamat


Tiamat byla dryádou, hledající dokonalé vyvrcholení. Během svého pátrání zkoušela všelijaké způsoby, od drog přes magii, ale kýženého výsledku neustále nedosahovala. Při jednom svém skupinovém projektu, zkusila prolít krev svým milenců a tím nevědomky proměnila sama sebe v předmět moci, oko víru, paní sféry Touha. 

 

Čeho je to bůh (aspekt): uspokojení fyzických tužeb

Nejčastější vyznavači: prostitutky a prostituty, kuchaři, požitkáři

Barva, symbol: bílá, rty

Nejčastější vyobrazení: nahá dryáda vyobrazená vždy podle vkusu a tužeb daného umělce

Oblíbená obětina: Upskaliasa ve všech svých podobách, Paprička bumbácdrea, slast

Sféra: Touha

Postoj k:

  • Alkohol a omamné látky – pozitivní
  • Sex – k sexu pro potěšení má rozhodně pozitivní vztah a ostatní, čistě funkční formy sexu zavrhuje
  • Násilí – každému co jeho jest
  • Učenost – neutrální
  • Magie – neutrální