Nestyyr


Nestyyr byla mladou vesnickou dívkou vládnoucí díky nadání počasí a neživé přírodě. Proslula především díky své dobrosrdečnosti a nezištnosti, se kterou pomáhala všem potřebným, raněným, hladovějícím či rolníkům kterým se neurodilo na poli dost jídla.

 

Čeho je to bůh (aspekt): sedláků, hospodářů, nemocných a léčitelů

Nejčastější vyznavači: sedláci, nemocní, léčitelé, poutníci co hledají ochranu na cestách

Barva, symbol: světle zelená, symbol kolo s pěti částmi

Nejčastější vyobrazení: mladá dívka v prostém šatu

Oblíbená obětina: zemědělské plodiny a produkty

Sféra: Hvozd

Postoj k:

  • Alkohol a omamné látky – neřeší
  • Sex – neřeší
  • Násilí – neschvaluje
  • Učenost – neřeší
  • Magie – neřeší