Minoel


Původní král národů na Modrých ostrovech, kde došlo k povstání lidu, který měl pocit, že by dokázali vládnout lépe než král, vedených jeho zlotřilým bratrem Jutou. Poté co Minoel padl do Jutovy bezvýchodné pasti, svému lidu umožnit bezpečný odchod s ostrovů za hledáním nové země. Spolu se svou družinou vedl nerovný boj, ve kterém do posledního dechu bránil přístav. Když v tomto spravedlivém boji zemřel, jeho čestné myšlenky a prolitá krev ho povznesly.

 

Čeho je to bůh (aspekt): bůh čestného boje, spravedlnosti, odvahy

Nejčastější vyznavači: válečníci, vojáci, soudci, lidé co chtějí, aby někoho stihl spravedlivý trest

Barva, symbol: barva červená, symbol meč

Nejčastější vyobrazení: mocný válečník v lesklé zbroji, ale na Eternyji se občas zjevuje jako „stařec s otepí“ aby zkoušel své následovníky

Oblíbená obětina: zasvětit mu čestný souboj, zbraně a zbroje, dendriton

Sféra: Bojiště

Postoj k:

  • Alkohol a omamné látky – negativní (zatemňují mysl)
  • Sex – negativní (zatemňuje mysl)
  • Násilí – neuznává násilí pro nic za nic, násilí uznává pouze v podobě souboje
  • Učenost – neutrální
  • Magie – neutrální
  • Ostatní bohové – nemá rád Jutu