Juta


Mladší bratr krále Minoela z Modrých ostrovů, kterému se nelíbilo, jak jeho bratr vládne a proto se rozhodl ho sesadit. Využil mnoho lstí a podlostí aby se zmocnil vlády a nakonec se mu podařilo bratra a jeho věrné zahnat do léčky v přístavu. Při boji o přístav byl Juta zabit a jeho zuřivost a krvelačnost ho povznesla.

 

Čeho je to bůh (aspekt): zuřivost, krvežíznivost, pomsta

Nejčastější vyznavači: válečníci jimž nejde o čest, každý kdo se chce slepě pomstít

Barva, symbol: červená a symbolem je řezná rána s vytékající krví

Nejčastější vyobrazení: zvláštní člověk, který se může jevit až jako skřet s červenou až hnědou kůží v barvě zasychající krve

Oblíbená obětina: zbraně, maso, orgány, bumbácdrea

Sféra: Bojiště

Postoj k:

  • Alkohol a omamné látky – neřeší
  • Sex – neřeší
  • Násilí – podporuje
  • Učenost – neřeší
  • Magie – podporuje, pokud je správně využívaná