Gredýn


Gredýn byl hobitím mágem jenž se povznesl nad své divoké spolubratry, kteří se dokázali pouze radovat, jíst a nezajímali se o, pro Gredýna, důležitější věci, jako je třeba bohatství a majetek. Při jednom ze svých pokusů, kdy se pokoušel proměnit mešounek ve zlato došlo ke zpětné reakci a místo aby se mešounek změnil v kus blyštivého štěstí, změnil se Gredýn ve sférickou bytost.

 

Čeho je to bůh (aspekt): hromadění majetku, bohatství, hojnost, obchod

Nejčastější vyznavači: obchodníci, lidé, kteří chtějí žít v blahobytu, hrabivci a harpagoni

Barva, symbol: žlutá, mince (kolečko)

Nejčastější vyobrazení: hobit ze zlata / ve zlatém

Oblíbená obětina: peníze, zlato, šperky a drahé kamení, mešounky v jakékoliv podobě

Sféra: Pustina

Postoj k:

  • Alkohol a omamné látky – zbytečné vyhazování peněz
  • Sex – když za něj nemusíte platit, je vítán
  • Násilí – neutrální
  • Učenost – pokus slouží k hromadění majetku, je vítána
  • Magie – pokud poslouží ke zvýšení vašeho majetku, je vítána