Ergil


Velký císař co chtěl disponovat neomezenou mocí nad všemi a vším.

 

Čeho je to bůh (aspekt): moc a kontrola, Síla vůle

Nejčastější vyznavači: vládci, osoby prahnoucí po moci, manipulátoři, osoby, které potřebují na něco silnou vůli

Barva, symbol: černá, Koruna

Nejčastější vyobrazení: vládce s černou korunou

Oblíbená obětina: hřbitovní mech ve všech svých podobách, ME, magické orgány

Sféra: Touha

Postoj k:

  • Alkohol a omamné látky – odmítá, protože rozptylují
  • Sex – odmítá, protože rozptyluje
  • Násilí – účel světí prostředky
  • Učenost – rozhodně podporuje
  • Magie – rozhodně podporuje