Dagoroth


Mocný mág vedoucí nekonečnou válkou se svou ženou. Pro její poražení se čím dál tím více nořil do hlubin vědění, až se ponořil úplně.

 

Čeho je to bůh (aspekt): bůh vědění, odhalených tajemství

Nejčastější vyznavači: badatelé a vědci, hledači pravdy

Barva, symbol: barva světle modrá, symbol kapka

Nejčastější vyobrazení: učenec v modrém rouchu

Oblíbená obětina: inkoust, psací potřeby, magické artefakty, lektvary, květy mírovce

Sféra: Hlubina

Postoj k:

  • Alkohol a omamné látky – negativní (snižují inteligenci)
  • Sex – pokud není prováděn z vědeckých důvodů, nemá smysl
  • Násilí – je zbytečné a primitivní
  • Učenost – pozitivní
  • Magie – pozitivní