Akonhar


Byl to elfský druid, který žil v lese s kruhem svých věrných. Při nájezdech lidských osadníků, těžících dřevo z jeho domovského hvozdu, byl zahnán na kopec uprostřed lesa, kde udělal ochranný rituál a i se svými následovníky se povznesl do sfér.

 

Čeho je to bůh (aspekt): bůh nespoutané živé přírody

Nejčastější vyznavači: obyvatelé lesů, osoby co chtějí těžit dřevo nebo stavět důl v lese

Barva, symbol: zelená – hnědá (pozor na Ontariona), symbol jelení kopyto

Nejčastější vyobrazení: sedící druid s jelení lebkou na hlavě / jelen

Oblíbená obětina: cokoliv co vyrostlo a je nezpracováno člověkem

Sféra: Hvozd

Postoj k:

  • Alkohol a omamné látky – neřeší
  • Sex – neřeší
  • Násilí – neřeší
  • Učenost – neřeší
  • Magie – neřeší