Životní magie


Je magie vibrací, jejíž frekvence vzniká tepáním srdce a amplituda se upravuje vibračním proudem myšlenek. Proto je pro tento druh magie využitelná krev pouze myslících bytostí, nikoliv zvířat. Tato magie je dostupná každému, kdo ví jak na to. Nositelem životních vibrací je krev, po opuštění těla její vibrace rychle slábnou, proto je potřeba jednat rychle. Čím větší proud krve, tím silnější kouzlo lze seslat. Na využívání této magie není nutné být magicky probuzený, ale vibrace není možné dostat z bytosti jinak než prostřednictvím krve. Je to velice silný zdroj magie, protože jsou to přímo vibrace 0. tedy hmotné sféry. Staré kletby magie života, je možné sesílat, bez magického probuzení, ale záměr kouzla už musí být obsažen v kletbě a vibrace umožňující seslání efektu je obsažena v obětované krvi, pro seslání kletby je potřeba začlenit to místo, osobu, atp. To znamená, že pokud osoba chce posvětit pole, musí kletbu provést přímo na poli, chce-li sestrojit hliněného golema, musí udělat malou figurku golema jako součást kletby, na rozdíl od kleteb, které sesílá magicky probuzená osoba, která je schopná záměr dodat svojí ME. Vzhledem k její technické náročnosti a nutnosti obětovat krev se dnes již nevyužívá.