Sférická magie


Způsoby sesílání kouzel

Existují tři známé způsoby sesílání kouzel.

  • Prvním, už od pradávna známým, způsobem seslání kouzla je kletba. Na seslání kouzla pomocí kletby je třeba vždy mít nějaký předmět moci, který bude použit k přeměně a sloučení magické energie ze sfér a ME kouzlícího mága. Magická energie sféry, tu slouží jako způsob jak dosáhnout výsledku, zatím co mágova ME zde slouží jako nosič záměru.
  • Druhým způsobem sesílání kouzel je použití formulí. Zvuk vyřčené formule zde pomáhá mágovi naladit se na správnou frekvenci.
  • Třetím známým způsobem sesílání kouzel jsou tak zvané techniky. Osoba sesílající kouzlo je schopna naladit svou frekvenci na frekvenci sfér a silou své vůle usměrnit tok energie. Sesílání technik je proto velice náročné na soustředění. Sesílání božských kouzel funguje na základě technik.

Školy sférické magie

Vibrace sférické magie jsou vždy podobné vibracím něčeho na Eternyji. Podle toho čemu jsou nepodobnější, se zobrazují svému pozorovateli. Platí to, jak když je používá pro sesílání kouzel tak přímo v dané sféře.

  • Magie Bojiště – je usměrněnou vibrací sféry Bojiště a je primárně destruktivního rázu. Její frekvence nejlépe odpovídá frekvenci ohně, proto se většinou zobrazuje jako oheň.
  • Magie Hlubiny – je usměrněnou vibrací sféry Hlubina, její kouzla jsou jak obraná tak útočná, nikdy však čistě destruktivní. Kouzla seslaná pomocí této energie se zobrazují jako voda a její různá skupenství.
  • Magie Snu – je usměrněnou vibrací sféry Sen, její energii lze nejlépe využít k ovládání mysli a vytváření různých iluzí. Mentální magie se pro pozorovatele jeví jako upravený vzduch (vítr, vůně,…).
  • Magie Pustiny – je usměrněnou vibrací sféry Pustiny a je především obraného charakteru. Pro pozorovatele se většinou zobrazuje jako kámen a jeho různé podoby.
  • Magie Touhy – je usměrněnou vibrací sféry Touha. Její kouzla se soustředí především na ovládnutí těla a mysli.
  • Magie Hvozdu – je usměrněnou vibrací sféry Hvozd. Pomocí sférické energie dokáže mág částečně ovládat přírodu.
  • Magie Úniku – je komplikovaná. Původně byla známá jako Surová magie. Její vibrace jsou nejlépe popsatelné jako čistá energie bez zabarvení, vibrace příležitosti bez záměru. Nelze jí sesílat pomocí rituálů, protože na Eternyji se nevyskytuje nic s podobnou vibrací, co by se dalo použít jako rituální předmět.