Obecně


Při vzniku světa vznikla hmota, jako nekonečná existence, která se pouze transformuje. Dále vznikla vibrace, jako opak hmoty. A jako třetí vznikla čirá energie, která naplnila sféry, tato energie se posléze v některých sférách lehounce rozvibrovala odrazem hmotného světa, tudíž její původní vibrace připomíná například vibraci vody, atp… Po povznesení bytostí do sféry, byla tato vibrace zesílena, a proto je dostupnější širší veřejnosti, každá škola sférické magie se na Bandoru využívá vždy až od jejího objevení a povznesení se nějakou osobou.

Kouzla na Eternyji fungují jako usměrněný proud vibrací. Lze využívat různé frekvence těchto vibrací.

Magické probuzení je schopnost mága se naučit ladit svoje tělo na přijímač sférické energie.

Nejpřirozenější a všem dostupnou je vibrace životní energie. Vzhledem ke své náročnosti a potřbě krva myslící bytosti se již dlouhou dobu nevyužívá.

Další skupinou vibrací jsou vibrace sfér. Magicky probuzený jedinec, pokud se to naučí, je schopen fungovat jako jakási anténa pro sférické vibrace, to znamená, že je schopen přitahovat energii sfér a tu dále usměrňovat na jednotlivá kouzla. Objem magické energie, které je kouzlící bytost schopna využít, odráží její dovednost naladit se na frekvenci dané sféry a tuto frekvenci v sobě uchovávat, laicky řečeno: čím lepší mág, tím více ME si dokáže přitáhnout a uchovat.

Specifickou skupinou vibrací, využitelných k sesílání kouzel, je boží energie. Funguje podobně jako čerpání energie ze sfér, s tím rozdílem, že kněz zde přijímá vibraci přímo konkrétní entity. Tyto vibrace pak nemůže dále měnit a musí je využít, tak jak je dostal. Stává se tedy částečně nástrojem dané entity/boha.

Zřídlo osoba je osoba, jejíž přirozené vibrace jsou velice podobné vibracím některé ze sfér, částečně funguje jako anténa a taky je schopno svojí energii mnohem efektivněji transformovat na požadovanou frekvenci.

Zřídlo místo je místo kde jsou sféry nejblíže Bandoru a jejich integrita je více či méně narušená. Prostě sem proniká záření ze sfér, tak trošku sférická radiace.

K povznesení dochází v momentě, kdy se vibrace životní energie zcela nahradí vibrací některé ze sfér.

Posledním známým druhem magie je magie hmoty. Funguje na principu magicky pozitivních částic magiontů a magicky negativních částic magitronů. Vzhledem k vysoké technické náročnosti byla v magických kruzích zcela nahrazena sférickou magií.