Magie hmoty


Magie magiontů a magitronů je původní Bandorskou dračí magií. Je založená na vědomém ovládání magitronů, které na sebe navazují magionty, které je pak mág schopen pomocí své přirozené (naučené) vibrace formovat v konkrétní kouzla, konkrétní tip kouzla se pak určuje mágovou vibrací. Vzhledem k omezené využitelnosti a vysoké technické náročnosti, naučit se navyšovat svou magickou energii pomocí zadržování magitronů, které k sobě následně přitáhnou magionty, se již dlouhou dobu tato magiie nepoužívá. Její největší rozmach byl v době před ustálením sfér a to především kvůli potřebě bezpečného teleportu. Jedním z efektů magie hmoty, bylo i to, že prodlužovala mágům život, nicméně velká koncentrace magitronů v okolí mága postupně vedla k upadaní jeho mozkové kapacity, což u některých vyústilo v šílenství. Po ustálení sfér se mágové začali teleportovat výhradně přes únik a tato magie upadla v zapomnění.