Kosmologie Bandoru


Planeta, na které se nachází Eternyje, se jmenuje Bandor. Bandor je ve sluneční soustavě tvořené 5 planetami a jedním velkým sluncem.

  1. planetou nejblíže velkému slunci je Ignis. Je to lávová planeta, která je vlivem obrovského slunečního žáru neobyvatelná. Z Bandoru je okem neviditelná, při pohledu dalekohledem vypadá jako malá, višňově červená, tečka.
  2. planetou je planeta Arahas. Není na ní dýchatelná atmosféra a její povrch je tvořen pouští. Z Bandoru je viditelná jako žluto oranžová hvězda.
  3. planetou je Bandor.
  4. planetou je Skaliaska. Je to největší planeta a je nejblíže Bandoru. Má řídkou, ale teoreticky dýchatelnou atmosféru, na povrchu porostlá mechem a řasami. Z Bandoru je viditelná pouhým okem jako největší nazelenalá hvězda.
  5. planetou je Aqualonie, její povrch je tvořen téměř zamrzlou vodou. Z Bandoru je viditelná pouze za dvojitého novu. Mezi obyvateli Eternyje je kvůli tomuto známá jako třetí měsíc a zvaná Mrzutaj.

Bandor má na své oběžnici dva raviolové satelity. První byla kometa, která prolítala velice blízko Bandoru a byla stažena jeho gravitačním polem jako oběžnice. Na počátku druhého věku Bandoru, do této oběžnice narazila další kometa a rozpůlila jí ve dví. Náraz způsobil přesycení magií, proto se obě komety staly raviolovými. Obě poloviny původního satelitu zůstali obíhat Bandor a nově přilítnuvší kometa se částečně roztříštila (drtivá většina nalezišť raviolu na Bandoru vznikla při tříštění měsíce) a velká část jí žuchla do oceánu, kde vytvořila poslední kontinent Boom. Na oběžné dráze Bandoru tedy obíhají dvě polokoule. Jedna obíhá pouze kulatou stranou k Bandoru, obyvatelé Eternyje jí pojmenovali Zeofyr, jako něco co je stálé. Druhá se nárazem roztočila a obíhá rotující podle vlastní osy, proto je dvojitý úplněk tak vzácný jev. Té se říká Taryj, jako něco co je dynamické.