Geografie Bandoru


Na Bandoru je 6 kontinentů.

  1. kontinent je Světlo. Od Eternyje se nachází jihozápadně. Je velice blízko jižnímu pólu v polárním pásmu a je na něm led a sníh. Je to také místo, kde je velmi slabý Závoj mezi realitou a sférami, proto je kontinent extrémě magický a vyzařuje okem viditelné magické světlo.
  2. kontinent je Země. Je položena severozápadně od Eternyje. Země se nachází dost na severu v subpolárním až polárním pásmu, je pokrytá sněhem a žije tu veliké množství divokých šelem. Závoj je na tomto místě velmi silný, kontinent je téměř nemagický.
  3. Modré ostrovy, jsou nejpodobnější Eternyji. Nacházejí se na druhé polokouli Bandoru, začínají v rovníkové oblasti a vedou na jih, severněji jsou tedy v tropickém pásu, který směrem k jihu přechází až do mírného. Závoj je zde středně silný, magie tu proto funguje normálně. Je na nich vyrovnané množství zdrojů.
  4. kontinent je Doma. Tento kontinent se nachází východně od Eternyje v rovníkové oblasti, je téměř celý v tropickém pásmu. Závoj je zde slabší, kontinent je tedy velice silně prosycen magií. Pokrývají ho pralesy a pouště.
  5. kontinent je Eternyje. Eternyje leží mezi rovníkem a severním pólem. Její klima přechází z tropického pásma na jihu do subpolárního na severu. Závoj je zde středně silný, magie zde funguje normálně.
  6. kontinent je Boom. Vznikl až na konci 1. věku Bandoru. Nachází se severovýchodně od Eternyje a leží v subpolárním až polárním pásmu. Závoj je zde extrémně slabý, proto se zde částečně prolínají sféry s realitou.