Zasazení


Eternyje je takový tradičně netradiční fantasy svět. Tradičně netradiční? Ano, v našem světě naleznete spoustu tradičních fantasy prvků, jako jsou typičtí elfové, trpaslíci nebo všudypřítomná magie. Netradiční je ovšem tento svět jiným způsobem. Tak například naši skřeti jsou eternyjskými vynálezci voňavky. Ano, zní to možná trochu komicky, ale kdo jiný by měl vynaleznout voňavku, než tvor, který vylučuje celým povrchem svého těla. Tak to byl samozřejmě jen takový úsměvný příklad. Pevně doufáme, že i Vy naleznete v našem settingu způsob, jak se pobavit, jak si odpočinout ale hlavně, jak být epickým dobrodruhem, na kterého Eternyje čeká.

Letošní ročník se odehrává v sídle Havraní stráže a začíná těsně potom co byla všemi Eternyjskými státy podepsaná Haaronská dohoda o ukončení Velkých válek. Časově se nacházíme zhruba 600 let po původních ročnících. Hra začíná slavností, která se odehrává ten samý večer, kdy jsme loni přestali.

Havraní stráž je řád, který řídí rada v čele s hlavním Strážcem, který ale do běhu řádu moc nezasahuje a schází se převážně jenom s radou. Rada je všeobecně, bez výjimek respektovaná. Řád funguje už zhruba 70 let. Jeho sídlo se nachází v horách na pomezí Haarony a Svobodných národů, to co zbylo z Bart-Hornu po výbuchu Nilbogu a přemístění Doronské univerzity a jmenuje se Havraní vrchy.

Členové Havraní stráže se dělí převážně na dvě skupiny, na ty co chodí na mise a po celé Eternyji bojují s nepřáteli a na běžné obyvatele Havraních vrchů, zajišťující běžné potřeby od jídla, přes opravu zbraní až po prodej léčivých lektvarů. Je tu taky banka, pošta a obchodník. Členové řádu jsou volné uskupení sjednocené pod radou, obchodují mezi sebou, spolupracují, občas mají nějaké spory, ale mají pár zásad, za jejichž porušení je osoba vyhnána, jen v základním rouchu, bez zbraní a bez jídla, za hradby do hor, kde nakonec umírá sežraná divokou zvěří. Takto se trestají hlavně neúcta k radě, krádeže, podvody, vraždy a jiné ohavnosti způsobené členům řádu.

Všichni hráči na akci jsou členy Havraní stráže.

Na mise se chodí pomocí teleportačních svitků a jsou stavěné formou družinovek. Ty jsou akční a bojové.

Běžný život ve vesnici je postaven jako sandbox a běží si po vlastní ose, spíš se tam řeší osobní questy a je celkově o dost méně bojový, ale i tady bude mnoho co dělat. Zvolte si dle libosti.